Hoffer, weduwe van mr. Johan Teelinck, en haar negentienjarige dochter, Catharina Teelinck, Het meisje had genegenheid opgevat voor de losbandige mr. Johannes Cau, die de moeder van het meisje met een degen bedreigde. Op 25 februari werd van het conflict een notariële acte op gemaakt28. Elias Hoogstroom 1648, gedoopt 4 november, Zierikzee. Vader: Lieven Jacobsse Hoogstroom. Moeder: Berendina Boschuijsen. Echtgenote: gehuwd in 1669 met Janneken Roskam, 1644 geboren. Schoonvader: Claes Roskam, schipper. Beroep: chirurgijn. Hij heeft van 1669 tot 1698 vijf leerlingen gehad met een onderbreking tus sen 1669 en 169329. Jan van der Hort Beroep: chirurgijn. Hij kwam in 1621 in Zierikzee vanuit Antwerpen, met een zoon"1. Jacob van den Houte 1673, gedoopt op 24 september, Zierikzee; f 1714, begraven op 1 oktober, Zierikzee. Vader: Alphonsus van den Houte. Moeder: Lucretia Stamperius. Echtgenote: Anthonia Maria Hoffer. Studie: medicijnen in Leiden. Beroep: medicus, stadsgeneesheer van 1697-1714. Functies: raad, schepen, burgemeester, thesaurier, pensionaris-honorair. Bijzonderheid: Hij was een oom via moederszijde van de achttiende-eeuwse dr. Job Baster jr". Robert Jolijt Zierikzee. Misschien was hij een kleinzoon van Robert Jolijt, die op 2 december 1582 in het huwelijk trad met Adriaentien Leendert Rutsaers. Echtgenote: Catharina Goltzius. Beroep: chirurgijn; zijn verzoek in 1658 en 1659 om pestmeester te worden, werd niet gehono reerd'2. Marinus de Jonge 1651, gedoopt op 12 februari, Zierikzee; t 1721, begraven 22 mei. Zierikzee. Vader: Marinus de Jonge, stadsbestuurder. Moeder: Cornelia Cooper. Grootvader: Job de Jonge. Grootmoeder: Dana Mogge. Echtgenotes: 1. gehuwd in 1680 met Maria Pous, geboren te 's-Gravenhage. 2. gehuwd in 1694 (in Nieuwerkerk) met Maria de Witte (1659-1744). Schoonvader 1Bonifacius Pous, onder meer raadsheer in het Hof van Vlaanderen. Schoonvader 2: Comelis de Witte, heer van Eikerzee, raad, weesmeester, heemraad van Schou wen. Schoonmoeder 2: Cornelia de Huybert. Studie: medicijnen, sinds 1672 in Leiden, sinds 1674 in Utrecht, waar hij promoveerde op 17 of 19 november 1674 op het proefschrift De Phtisi. Beroep: medicus, stadsgeneesheer sinds 28 juli 1694. Functies: commissaris landrecht 1680-1682, heemraad van Schouwen 1687-1688, weesmeester 1689-1690 en 1695-1698, schepen 1699-1701, stadsdoctor 1694-1721". Pieter de Kanter 1616 Zierikzee; t 1665 Zierikzee. Vader: Johan de Kanter, kleermaker in Zierikzee. Echtgenote: gehuwd op 6 juli 1638 met Susanna de Later (uit Middelburg). Beroep: chirurgijn, armenheelmeester in 1640-1646. Hij leidde in 1666 één leerling op, Pieter de Kanter, vermoedelijk zijn zoon. Het aantal van zijn leerlingen vóór 1666 is onbekend14. 79

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 105