Jan de Keijser 1635, gedoopt 26 augustus, Zierikzee; t november 1678 Zierikzee; sedert 1676 ziek en aan bed gebonden. Vader: Herman de Keijser, raad, schepen, burgemeester en weesmeester in Zierikzee. Echtgenote: Sebastiana van Couwenburgh. Beroep: medicus. Functies: keurmeester van meekrap, penningmeester van de Gouweveerpolder, weesmeester en heemraad van Schouwen. Bijzonderheden: Hij was aan één oog blind. In 1651 doodde hij zijn dertienjarige broer Willem bij toeval door een schot met een 'vogelroer'. Zijn familie behoorde tot een belangrijk stedelijk bestuurdersgeslacht, verwant met de families Stavenisse en De Jonge". Vincent Ketelaar 1626 Vlissingen. Hij kwam van daar op 18 november 1658 naar Zierikzee op eenendertig- jarige leeftijd met zijn vier maanden oude zoontje Adriaen; t 1679 Zierikzee. Echtgenote: gehuwd in 1657 met Catarijne Borrendamme. Schoonvader: Anthonie Borrendamme, stadsgevangenmeester en plaatwachter in Zierikzee. Kinderen: Adrianus, gedoopt te Zierikzee 18 februari 1658. Opvolger van zijn vader als rector aan de Latijnse school. Studie: medicijnen en letteren in Utrecht sinds 1647; hij promoveerde op 1 november 1650 in Leiden. Beroep: medicus, dichter, rector van de Latijnse school. Bijzonderheden: Zijn belangrijkste publikatie is geweest Commentarius medicus de aphtis nos- tratibus, secl belgarum sprouw. Dit werk is opgedragen aan de stadsregering van Zierikzee. Een herdruk van 1669, bij Henricus Smetius te Middelburg, berust in de Zeeuwse Bibliotheek. Ver der zijn er herdrukken verschenen in 1672 (Leiden), 1715 (Amsterdam) en een vertaling in het Nederlands in 1681 door David van Hoogstraten, medisch doctor in Dordrecht, getiteld: Ge- neeskonstig verhael van de sprouw onzer landgenoten. A. Morton voegde het toe aan zijn De morbis acutis infantum, Amsterdam 173616. Antoni Lantsheer f 1685. Beroep: chirurgijn, pestmeester. Bijzonderheden: in 1679 en 1683 kreeg hij twee leerlingen, onder wie zijn zoon Pieter. Hij was de laatste pestmeester in Zierikzee". Cornells Liens 1580 St. Maartensdijk; f maart 1636 St. Maartensdijk. Zijn zwart albasten graftombe, door hem zelf ontworpen, bevindt zich nog in de kerk van St. Maartensdijk (zie afbeelding). Vader: Johan Liens uit St. Maartensdijk (Tholen). Moeder: Philippina Werckendet. Grootvader: Cornelis Lievens Werckendet, baljuw in Zierikzee. Echtgenote: in 1604 gehuwd met Leonora de Wale. Schoonvader: Jan de Wale, accijnsenaar in Zierikzee. Studie: Padua (magister artium) en vermoedelijk ook in Leiden. Beroep: dichter, medicus, stadsgeneesheer in Tholen 1605-1607, in Zierikzee 1607-1618, ver richtte zijn diensten in het gasthuis en in het oudemannenhuis. Functies: baljuw van Scherpenisse, drost van St. Maartensdijk, rentmeester van de prinsen Maurits en Frederik Hendrik van Oranje. Woning: het kasteel van de stadhouders, het Hof te St. Maartensdijk. Bijzonderheden: Opschrift graftombe: Drost, Rentmeester beyd' twee Princen lief, getrouw Vader des stads hier leyd syn dogter en syn vrouw Taalryck besorgt, geleert, welsprekend, welgheacht Al leven sterft en keert den dach in doncker nagt Summum nee metuas diem, nee optas [Je wenst noch vreest de laatste dag]: 80

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 106