teitsrekenmeester, overleden in 1733 in 's-Gravenhage. Studie: medicijnen in Leiden sinds 25 september 1656; promoveerde daar op 3 april 1668 op De Melancholia. Beroep: medicus, stadsgeneesheer van 18 december 1679 (opvolger van Leonardus Both) tot 1694. Functies: raad 1672-1694, burgemeester 1682, 1688, 1691, thesaurier 1678-1680, 1683-1686, heemraad van Schouwen 1674-1678, weesmeester 1675-1677, 1681, 1684, stadsdoctor 1679- 1794, overdeken schoenmakersgilde 1682-1694, regent gasthuis 1682-1694, opperdijkgraaf van Schouwen 1685-1694, keurmeester meekrap 1689, 1691-1694, gezworene Poortambacht 1689- 1691. Woning: 'Het Swaert', vroeger een bekend huis aan de Appelmarkt (nu Appelmarkt 6)43. Dignus Nollens 1630 Goes; t 1693 Goes. Echtgenotes: 1. Elisabeth van Hardenberg. 2. Catharina de Jonge, 1667, geboren in Middelburg op 2 mei 1645, overleden in Goes op 3 maart 1669. 3. Maria Eversdijk. Schoonvader: van zijn tweede echtgenote: Mr. Anthony de Jonge, heer van Bruinisse en Bot- land, een aanzienlijk regent. Schoonmoeder: Agatha de Witte, vrouwe van Haamstede. Beroep: medicus, geen stadsgeneesheer, waarschijnlijk wel praktijk uitgeoefend in Zierikzee. Functies: schepen en burgemeester in Goes, rekenmeester van Zeeland44. Bartolomeus Noreth 1591 Brugge. Vader: Jan Noreth, op 2 juli 1594 met twee zonen (Bartolomeus en Samuel) uit Brugge geko men. Beroep: chirurgijn. Op 23 september 1636 werd hij aangesteld als pestmeester, levenslang. In 1656 en 1657 verzocht hij een salarisverhoging van 12 Vlaams. Het aanvangssalaris bedroeg 30". Samuel Noreth 1585 Brugge. Vader: Jan Noreth. Echtgenote: Maeyken Hubrechts uit St. Maartensdijk. Beroep: chirurgijn pestmeester sinds 1636. Bijzonderheid: Hij is 3 juli 1616 met attestatie uit St. Maartensdijk naar Zierikzee gekomen. Al op 22 april 1612 heeft hij belijdenis gedaan en werd toen nog barbier genoemd46. Gljsbrecht Ockers 20 november 1640 Zierikzee; f 8 juli 1675 Zierikzee. Vader: Gijsbrecht Ockers. Moeder: Catharina Pous. Ongehuwd. Studie: medicijnen in Leiden, gepromoveerd op De quartana intermittente. Beroep: medicus. Functies: thesaurier 1675, weesmeester 1673, 167447. Willem Ockers 1635, gedoopt 3 juni, Zierikzee; f 10 januari 1680 Zierikzee. Vader: Gijsbrecht Ockers. Moeder: Catharina Pous. Ongehuwd. Studie: medicijnen in Leiden, ingeschreven in de jaren 1651, 1658, 1668. Beroep: medicus, stadsgeneesheer in Zierikzee van 1661-1680. Functies: raad 1672-1680, burgemeester 1674, 1677, 1680, landrechter van Schouwen 1662- 1673, overdeken van het schildersgilde 1672-1680, regent van het gasthuis 1672-1680, overde ken van het apothekersgilde 1677-1680, weesmeester 167948. 82

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 108