Johan Oortse 1665 Zierikzee; f 4 augustus 1709 Antwerpen. Vader: Jan Oortse. Moeder: Elisabeth Stavenisse. Ongehuwd. Beroep: medicus, omstreeks 1682 werkzaam in Zierikzee. Godsdienst: rooms-katholiek4'. leman Jansse den Ouden 1633 Brouwershaven. Beroep: chirurgijn in Zierikzee, omstreeks 165550. Pieter Nationaliteit: Engelsman. Echtgenote: Mayken Pieters uit Axel. Beroep: pestmeester sinds 30 maart 1603". Jan Davidse Schaap Beroep: chirurgijn. Hij verbleef slechts kort in Zierikzee. In 1669 had hij één leerling52. Meinard Schipmans Veere; later woonde hij in Middelburg en tenslotte verhuisde hij naar Zierikzee. Echtgenote: Elizabeth de Huybert (uit Zierikzee). Beroep: medicus, stadsdoctor van 18 november 1605 tot 5 april 1607 naast Cornelis Cromstrien sr. In 1606 was hij tevens gasthuisdoctor53. Barend Schroeder (Maker) Beroep: chirurgijn. Bijzonderheden: Hij kwam uit Delft en werd in 1660 aangesteld als stadsoperateur op een sala ris van 6 per patiënt54. Jacobus Smeur 1662 Zierikzee; begraven 28 mei 1728 te Zierikzee. Vader: Leendert Smeur, bierbrouwer geweest in Noordwelle, Brouwershaven en Leiden; in 1693 naar Zierikzee gekomen, waar hij bierbrouwer en bode van de weeskamer was. Echtgenotes: 1. gehuwd in 1687 met Johanna Wisse (uit Serooskerke op Schouwen); zij over leed in 1707. 2. gehuwd in 1710 met Maria Ruijte (uit Zierikzee). Kinderen: uit het eerste huwelijk: Johanna, Leonardus (chirurgijn) en Jacobus. Studie: medicijnen in Utrecht, waar hij op 16 maart 1687 promoveerde op een proefschrift De gangraena et sphacelo. Beroep: medicus; daarnaast beoefende hij de chirurgie. In zijn examens voor het chirurgijns- gilde strandde hij enige keren. Bovendien veroorzaakte hij in 1716 onenigheid in het gilde door zijn onbeschoft optreden tegen Jacobus de Vos. Functies: buitenvader (boekhouder) van het weeshuis van 1689-1691. Bijzonderheid: Hij publiceerde Verhandeling van de koortzen. alles door distincte en klare re- deneeringe, volgens de phenomena van dien vertoond. Middelburg 168555. Pieter Spanbroek Beroep: chirurgijn, pestmeester sinds 29 augustus 1635, voorlopig aangesteld voor een half jaar op een salaris van 350,- en één last turf en £1 aan medicamenten. De aanstelling is niet ver lengd56. Isaac Stamperius 1614 Zierikzee; t 28 maart 1653 Zierikzee. Vader: ds. Abraham Stamperius te Eikerzee en Sommelsdijk. Echtgenotes: 1. Maria Adriaans. 2. Francina van der Weele, weduwe van Melchior van der Waes. 3. Franqina Franqois, weduwe van Jacobus de Vos. Kinderen: Pieter. 83

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 109