Studie: medicijnen te Leiden; promotie op 1 mei 1634. Beroep: medicus57. Jacob Stamperius Sommelsdijk; in 1644 naar Zierikzee gekomen uit Nijmegen. Vader: Abraham Stamperius, predikant in Eikerzee, Sommelsdijk. Broer: Isaac Stamperius. Echtgenotes: 1. gehuwd in 1644 met Bastiana van Culenborg. 2. gehuwd in 1675 met Maria van der Maes, overleden in 1676. Kinderen: Johannes. Susanna, gehuwd met Jacobus de Vos jr., chirurgijn. Beroep: chirurgijn, annenheelmeester 1658. In de jaren 1669 tot 1679 leidde hij zeven leerlin gen op. Functies: buiten vader van het gasthuis sinds 1661. Bijzonderheden: In 1667 werd hij voogd over de nagelaten zoon Pieter van Isaac Stamperius58. Johannes Stamperius 1647 Zierikzee; f 15 december 1720 Zierikzee. Vader: Jacob Stamperius, chirurgijn. Moeder: Bastiana van Culenborg. Zuster: Lucretia Stamperius; zij huwde met Alphonsus van den Houte, grootvader via moeders zijde van de achttiende-eeuwse dr. Job Baster jr. Ongehuwd. Studie: medicijnen in Utrecht sinds 1665; hij promoveerde op 9 maart 1668 op het proefschrift De melancholia. Beroep: medicus, stadsgeneesheer van 1680-1697, 1715-1720. Functies: raad, burgemeester in Zierikzee, weesmeester, regent armkinderenhuis, rentmeester van de 200e penning en van de collaterale successie voor Zierikzee, Brouwershaven en Schou wen van 1709-1720, overdeken scheepstimmerliedengilde 1710-1720. Woning: Appelmarkt, noordzijde. Bijzonderheden: Het geslacht Stamperius is voornamelijk een predikantengeslacht geweest. De meeste leden woonden op Goeree-Overflakkee. De oudst bekende van het geslacht was Ant- heunisz. Stamperius die in 1585 predikant in Dreischor werd5'. Johannes Teellinck circa 1614 Middelburg; t 1648 Zierikzee. Vader: Cornelis Teellinck. Moeder: Catharina van Zuydland (uit Oosterland). Grootvader: Joos Eeuwoutsse Teellinck. Echtgenote: Catharina van Dalen, +1622- +1680. Zij woonde sinds het overlijden van haar man op het Slot Haamstede, bij haar schoonzuster Agatha de Witte, vrouwe van Haamstede, we duwe van Cornelis Teellinck (en van Anthonis de Jonge, haar tweede echtgenoot). Het huwelijk bleef kinderloos. Beroep: medicus. Bijzonderheden: Van Catharina van Dalen is op 23 november 1678 een merkwaardig, voor no taris Jacob Weststrate te Zierikzee afgelegd getuigenis omtrent een reeds drie jaar durende ch ronische en toenemende ziekelijke toestand van de vrouwe van Haamstede op het Slot Haam stede (Agatha de Witte). Zij leed aan een buitengewone en bij lichaamsbeweging hoorbare waterzucht, met diverse harde watergezwellen die haar verhinderden zich voort te bewegen. Daarnaast leed zij aan graveel met de lozing van verscheidene steentjes™. Cornelis Telle 1642, gedoopt op 3 maart, Zierikzee; f 1695, begraven 22 februari, Zierikzee. Vader: Engelbrecht Telle. Moeder en stiefmoeder: Janneken Boeije en Maatje Comelisdochter. Echtgenotes: 1. gehuwd op 29 april 1666 met Janneke 't Gasthuys alias Boeije, een dochter van Jacob Adriaans 't Gasthuys en Neeltje Cau. 2. gehuwd op 2 juni 1685 met Susanna Cromstrien (1659-1708). Schoonvader 2: Mr. Nicolaas Willemse Cromstrien. 84

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 110