Jacobus de \'os jr. 1643, gedoopt op 2 november, Zierikzee; t 1713, begraven op 15 december, Zierikzee. Vader: Jacobus de Vos sr., medicus. Moeder: Francina Franfois. Stiefvader: Isaac Stamperius, predikant. Echtgenotes: 1. Susanna Stamperius. 2. Maatje Mangelaer. Schoonvader 1: Jacob Stamperius, chirurgijn. Beroep: chirurgijn. Hij leidde in de jaren 1666 tot 1705 vierentwintig leerlingen op. Functies: buitenvader (boekhouder) van het oudemannenhuis 1686-1713, controleur bij de vis- afslag 1690-1713, opsteller van het rapport omtrent de slechte situatie van het weeshuis in 1691 na het wanbeheer van dr. Jacobus Smeur68. Johannes de Vos Beroep: chirurgijn. Van 1666 tot 1669 leidde hij drie leerlingen op, onder wie Leendert de Groote". Samuel van Willigen 1633. Hij kwam op 19 november 1663 uit Middelburg. Kinderen: Tobias, chirurgijn, opgeleid door zijn vader. Beroep: chirurgijn, in ieder geval van 1663 tot 1674, wellicht nog langer. Bijzonderheid: waarschijnlijk heeft hij samen met dr. Job Baster sr. en Comelis Telle gewerkt aan een vernieuwing van het chirurgijnsgilde in 1672™. ZIERIKZEESE DOCTORES EN CHIRURGIJNS IN DE ACHTTIENDE EEUW Hendrik van der A t 10 mei 1775 Zierikzee. Echtgenote: Agatha van der Moer. Beroep: stadschirurgijn. Deken: 1735, 1741. In 1715 vrij meester. In de jaren 1719 tot 1733 leidde hij vier leerlingen op onder wie Marinus van Steverninck. Functies: 18 maart 1741 werd hij hoofdman van de schutterscompagnie van de kloveniers. Woning: zuidzijde van de Oude Appelmarkt. Bijzonderheden: Zijn boedel telde vele boeken, porselein, damasten gordijnen en goud- en zil verwerk. Uit zijn bibliotheek kunnen wij zijn belangstelling voor godsdienst en geneeskunde aflezen. Hij had Schoutens Tegennatuurlijke Gezwellen, 2 dln., en het Gewond Hoofd, voorts werken van Buijsch, Blankert, Nijland, Rusting, Portal, Muys, Lancelot, Gemicale Stofje, twee delen van Bontekoe, Overcamp, vier delen van Palfijn, Van Wijk en de Haarlemmer Apotheek. Daarnaast ruim dertig muziekboeken, religieuze varia, Erasmus' Spiegel der SotheijdCats' Minnebeelden en Mengelsangen, Vondels Palamedes en nog wat lokale geografische verhande lingen en Cargons Vertroosting der Wijsbegeerte1'. Yman van Alphen 1696, gedoopt op 30 maart; f 1742, begraven op 21 februari. Vader: Anthonie van Alphen, raad en schepen te Zierikzee, oorspronkelijk afkomstig uit Oud- Vossemeer. Hij werd poorter op 9 december 1666 samen met zijn broer Anthonis, op verzoek van hun moeder Cunera Mogge. Echtgenote: Agatha de Jonge. Schoonvader: Job de Jonge, telg uit de bekende regentenfamilie De Jonge. Studie: medicijnen te Leiden. Hij promoveerde op 29 december 1723 bij Boerhaave op het on derwerp De phrenetide. Beroep: medicus, stadsdoctor 1723-1742. Functies: regent van het armkinderhuis, landrechter van Schouwen, kerkmeester, schepen™. 86

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 112