Job Baster jr 2 april 1711 Zierikzee; t 1775, begraven op 13 maart in het koor van de St Lievens Monster- kerk te Zierikzee. Vader: Adriaan Baster, wijnsteker. Moeder: Maria van den Houte. Zij was de zuster van Jacob van den Houte, medicus. Grootvader: Job Baster sr., chirurgijn en medicus. Echtgenotes: 1. Jacoba de Koek, in 1734. Zij overleed al in 1737. Zij was een zuster van Jo hanna de Koek, echtgenote van Michiel Ruijte, medicus. 2. Jacoba Vink, 12 juli 1741, jongste dochter van zijn vroegere leermeester Willem Vink te Rotterdam. Studie: medicijnen te Leiden. Hij was een leerling van Herman Boerhaave, W.J. 's Gravesande en Bernhard Siegfried Albinus. Aanvankelijk volgde hij voorbereidend medisch onderwijs bij dr. Willem Vink, lector anatomiae te Rotterdam. Vervolgens studeerde hij medicijnen te Leiden en promoveerde op De Osteogenia. Beroep: medicus. Hij oefende tevens de verloskunde uit, examineerde vroedvrouwen en was een belangrijk bioloog. Woning: Oude Haven A 345 (thans Havenpark 35). Dit pand werd in 1775 verkocht aan Wil lem de Jonge van Ellemeet, drost te St. Maartensdijk, die de tegenwoordige fraaie voorgevel liet aanbrengen. Zijn grote tuin aan de overkant van de Hoge Molenstraat, de Zonnehof, ging in 1777 over naar Daniël Anthonie Massis. Baster had daar twee vijvers, waarin hij als eerste in Europa de Chinese goudvis (Kin Yu) kweekte. Verder waren er fraaie schelpengrotwerken. De goudvisvijvers en de grotwerken zijn helaas verloren gegaan. Bijzonderheden: Hij publiceerde in de Philosophical Transactions of the Royal Society, in de Acta phisico-medica van de Academia Caesarea Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum, in de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen en in de Verhandelin gen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van welke geleerde genootschappen hij achtereenvolgens in 1738, 1745, 1755 en 1768 (Vlissings Genootschap) tot lid werd verkozen. Zijn wetenschappelijke betekenis blijkt mede uit de door hem nagelaten bibliotheek, zijn in strumenten (waaronder zeven microscopen), vele natuurkundige curiosa en zijn pharmaceuti- sche gereedschappen. Het tijdschrift van de Nederlandse vereniging van Malacologie is naar hem Basteria genoemd. Ook de aromatische vroegbloeier Calycanthus floridus L. kreeg in 1759 van Basters vriend Philip Miller die naam. Na het overlijden van zijn eerste vrouw is hij in een juridisch proces gewikkeld geraakt met zijn schoonvader over twee juwelen die zijn schoonvader terug wilde krijgen. Het proces is tot voor de Hoge Raad uitgevochten, in 1738-174075. Nicolaas Baster 25 november 1725 Veere; f 18 september 1766 Zierikzee. Vader: Nicolaas Baster, apotheker. Moeder: Apollonia de Krijger. Zij was een zuster van Hobius de Krijger, baljuw, rentmeester en dijkgraaf te Brouwershaven. Echtgenote: Johanna de Rijke (1734-1805), 13 oktober 1754. Kinderen: o.a. Johanna Apollonia. Studie: medicijnen te Leiden sinds 5 oktober 1747. Hij werd op 23 oktober 1748 en op 28 juni 1750 ook ingeschreven in Harderwijk. Beroep: medicus te Zierikzee. Woning: Oude Haven A 323 (nu Havenplein 15). Bijzonderheden: Na zijn overlijden is op 24 september 1787 zijn huis, waarin zijn weduwe nog woonde, geplunderd. De oorzaak was waarschijnlijk dat zijn dochter Johanna Apollonia sedert 1781 gehuwd was met de vurige patriot Johan de Kanter Philzn. (1762-1841), notaris en schrij ver van de Chronyk van Zierikzee (1795), wiens woning aan de Schuithaven toen zeer werd ge havend. Nicolaas Baster heeft ook belangstelling getoond voor de verloskunde. Zijn naam staat naast die van dr. Job Baster in de lijst van intekenaren van de Nederlandse vertaling van William Smellie's A treatise on the theory and practise of midwifery, of in de vertaling: Verhandeling over het bespiegelend en bewerkend dee! der Vroedkunde, Amsterdam 176576. 88

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 114