Cornelis van Beest Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds 1705. Hij leidde van 1707 tot 1714 vijf leerlingen op". Pieter Beije t 3 oktober 1786. Broer: vleeshouwer Johannes Boudewijnse Beije. Beroep: stadschirurgijn sinds 1751, deken, chirurgijn van het gasthuis. In de jaren 1753 tot 1783 leidde hij tien leerlingen op onder wie Jacobus van der Baan en Bernardus Buerman, die vroedmeester werden, maar ook de barbier Gerret Uijl. Woning: Verrenieuwstraat B 206, nu nr. 7. Pieter woonde aan de voorzijde en zijn broer aan de achterzijde van het huis. Bijzonderheden: Hij verdedigde als deken met klem de gildereglementen78. Pieter Boeije 1694, gedoopt op 7 maart, St. Philipsland; t 1723, begraven 28 oktober, Zierikzee. Vader: Jan Boeije. predikant te St. Philipsland, later in Zonnemaire. Echtgenote: Jacomina van der Os (1696-1758), 16 oktober 1719. Studie: medicijnen te Leiden 18 juni 1716. Hij promoveerde 13 juli 1716 op De appetito pro- strato. Beroep: stadsdoctor honorair in Zierikzee op 24 mei 1717, stadsdoctor ordinair op 27 december 1720 op een emolument van 20 pond Vlaams, waarvoor hij ook de godshuizen moest bedienen. Bijzonderheden: Bij zijn overlijden bleek zijn financiële positie slecht"'. Georgius van Borrendamme 15 juli 1732 Zierikzee; t 8 maart 1772 Zierikzee. Vader: mr. Anthonie van Borrendamme. Moeder: Jacoba Hardewel. Echtgenote: Helena de Jonge (1743-1802). Schoonvader: Daniël Quirijn de Jonge. Schoonmoeder: Clara Schuurbeque. Studie: medicijnen te Utrecht sinds 1775. Hij promoveerde op De cruditate, coctione et crisi. Beroep: stadsdoctor honorair van 1756-1770 en stadsdoctor ordinair van 1770-1772. Functies: raad, schepen van 1758-1772 rentmeester der rentieren. Bijzonderheden: Na zijn dood werd zijn bibliotheek verkocht door A. Kallewier voor een be drag van 73.2. 440,-) te Leiden"". Anthony den Breen gedoopt 7 maart 1675 Zierikzee; t 1735, begraven 13 april, Zierikzee. Vader: Pieter den Breen, landmeter. Echtgenotes: 1. Johanna van der Maarsche, in 1705. Zij overleed in 1709. 2. Susanna Oole Sis- mus, in 1714. Kinderen: Sara. Beroep: stadschirurgijn tot 1735, ook chirurgijn van het weeshuis. Van 1718 tot 1723 leidde hij slechts twee leerlingen op. Bijzonderheden: Hij had conflicten en meningsverschillen met Willem Ruijte". Alardus Brouwer Boxmeer. Studie: medicijnen in Harderwijk. Hij promoveerde op 12 april 1748 op De usu et ahusu cata- plasmatum. Beroep: medicus. Door zijn chirurgisch gerichte belangstelling ontstond een langdurig conflict met het chirurgijnsgilde"2. Jacob Bruijnvisch Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds 1714. Van 1714 tot 1738 had hij veertien leerlingen, on der wie Comelis van der Putte en Martinus Bruijnvisch Maatjes. Bijzonderheden: Hij was een enigszins conflictueus persoon, getuige zijn ruzie in 1720 met Jo- han van Gote". 89

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 115