Adriaan Bruijnvisch Maatjes (zie ook bij Maatjes) 31 januari 1753 Zierikzee; f 21 april 1817 Zierikzee. Vader: Martinus Bruinvisch Maatjes, chirurgijn, hij verzorgde onder meer het oudemannenhuis en het weeshuis. Moeder: Catharina van der Monde uit Middelburg. Echtgenote: Catharina Struuck uit Naarden, gehuwd in Groningen. Schoonvader: Pieter Struuck, kapitein van een compagnie grenadiers. Schoonmoeder: Theodora Wilhelmina van Hulst. Kinderen: onder andere Martinus Bruijnvisch Maatjes, medicus (1781-1830). Studie: in 1760 was hij samen met zijn broer Daniël Johannes Maatjes chirurgijnsleerling bij zijn vader. Vermoedelijk heeft hij daarna de Latijnse school bezocht en studeerde hij medicij nen te Groningen sinds 18 september 1775. Hij promoveerde op 16 juni 1779 op De febre bi- liosa autumnale, maxime Zeelandica. Zijn proefschrift is opgedragen aan zijn vader, zijn broer Daniël Johannes, chirurgijn, aan Jan van IJsselsteijn, senator in Zierikzee en rentmeester-gene raal van de Grafelijke Domeinen van Zeeland Beoostenschelde, dr. Paulus 's Graeuwen, hoog leraar in de chemie in Groningen, zijn promotor en lid van de Vlissingse sociëteit, de voorloper van het Zeeuws Genootschap, en als laatste aan dr. Wijnold Munniks, hoogleraar in de theoreti sche anatomie en chirurgie, botanie en vroedkunde te Groningen. Hij is lid geweest van het Utrechtse Genootschap D.A.O.M. (Dulces Ante Omnia Musae) en daardoor mede bevriend met dr. J. Macquet. Beroep: stadsdoctor honorair, sinds 16 juli 1790 stadsdoctor ordinair. Functies: raad. Hij ondertekende een schrijven van 18 september 1786 waarin 218 Zierikzeeë- naren hun bezorgdheid uitspraken over de groeiende haat en tweedracht in de stad. Woning: Oude Haven D 479, nu 12. Bijzonderheden: een onenigheid tussen Catharina Struuck en een van haar dienstmeisjes heeft tot een notariële verklaring geleid. Op 20 juni 1793 is voor notaris Simon de Langue verklaard dat het 'kindermeisje bij dr. Adrianus Bruijnvisch Maatjes op 16 juni 1793 's middags onder kerktijd door mevrouw Maatjes met hooggaande woorden en bedreigingen is bejegend, met de tang geslagen, bij de nek gegrepen en in de welput geworpen, waaruit zij dadelijk met behulp van anderen op haar aanhoudend roepen is gered geworden'84. Daniël Johannes Maatjes *1751 te Zierikzee; t 1820. Vader: Martinus Bruijnvisch Maatjes. Moeder: Anna Catharina van der Monde. Studie: chirurgijnsleerling bij zijn vader, in 1760. Hij was van 1775 tot 1777 in Amsterdam in de leer bij een chirurgijn om zijn chirurgische vaardigheden en kennis te verrijken. Beroep: chirurgijn voor het weeshuis in 1781 voor 8.6.8 en voor het oudemannenhuis voor 6.0. In 1786 volgde hij de overleden Pieter Beije op als stadschirurgijn tegen een salaris van 16.13.4. Martinus Bruijnvisch Maatjes 1716, gedoopt 11 mei, Zierikzee; t 6 mei 1781 Zierikzee. Vader: Jan Maatjes, schipper, loods van 1732-1736. Moeder: Johanna Bruijnvisch. Grootvader: Gerrit Jansz. Maatjes, turfschipper uit Bleiswijk. Schoonvader: Martinus Bruijnvisch, predikant in Zonnemaire, later in Zierikzee. Schoonmoeder: Maria Hocke. Echtgenotes: 1. Anna Catharina van der Monde uit Middelburg, gehuwd in Colijnsplaat. Zij overleed in 1754. 2. Helena van IJsselsteijn (1718-1802) in Zierikzee. Kinderen: onder andere Adrianus, Daniël Johannes, allebei in 1760 leerling bij hun vader. Beroep: chirurgijn. Deken in 1751, 1760. Van 1741 tot 1774 had hij zeventien leerlingen onder wie Chr. van Houtrijve, L. van Graafeiland en D.J. Maatjes. Functies: Lid van de stedelijke schutterij. Bijzonderheden: De nalatenschap in 1802 bedroeg slechts 66.6.9. Aardig was een 'kastje met glas daarvoor waarin verbeeld eenen predikant op den predikstoel'85. 90

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 116