David du Claux St Jean du Bruel (Haute Guyenne); t 12 juli 1714 Goes. Vader: Isaac du Claux, 1604-1713, Waals predikant uit Casters (Languedoc). Hij benoemde zijn zoon tot zijn enige erfgenaam (testament 1709). Echtgenotes: 1Margaretha de Granje (afkomstig uit een Zierikzeese hugenotenfamilie). 2. An- tonetta Boeije, 1705. Schoonvader: Jacobus Boeije, predikant te Sirjansland, later te Zierikzee. Kinderen: Jacob du Claux (1706-1779), jurist, was schepen te Zierikzee en huwde met Eva Cau (1709-1787), dochter van dr. Jacob Cau en Margaretha Boerhaave. Eva was een zuster van Abraham Cau Boerhaave. professor anatomiae te St. Petersburg. Studie: medicijnen. Beroep: medicus, honorair stadsdoctor 16 december 1701 wegens zijn geschenk van een stads plattegrond. Functies: 1713 schepen in Goes. Bijzonderheden: In 1707 vertrok hij naar Goes. Een kleinzoon, eveneens David du Claux gehe ten (14 maart 1734-19 september 1753), overleed als medisch student te Leiden"'. Adriaan Dona 1737 Bergen op Zoom. Hij kwam naar Zierikzee op 1 december 1766; t 16 maart 1813 Zierikzee. Echtgenote: Johanna Theodora de Clercq. Kinderen: Anna, gehuwd met Adriaan Ribbe, stadsbouwmeester. Adriana Debora. Beroep: chirurgijn. Hij rondde zijn examens af op 16 februari 1767. Van 1767 tot 1783 had hij zes leerlingen. Bijzonderheden: lid van de stedelijke schutterij, als hoofdman bij het vierde kwartier (Oranje Vaandel) van de Jonge Kloveniers8'. J.A. Eltzmann 's-Hertogenbosch; t Goes. Vader: dr. Johan Lucas Eltzmann, medicus in Middelburg. Studie: medicijnen te Duisburg. Hij promoveerde in mei 1766 op De Scorbuto. Beroep: stadsdoctor, in Zierikzee sinds 23 oktober 1794, uit 's-Hertogenbosch gekomen met echtgenote en twee kinderen. Bijzonderheden: Hij is in Sas van Gent correspondent geweest van de Natuur- en Geneeskun dige Correspondentie Sociëteit. Later praktiseerde hij in Goes88. Robbert Carel Ermerins 1760 Sluis (Zeeuwsch-Vlaanderen); t 20 april 1844 Zierikzee. Vader: een van de burgemeesters te Sluis. Echtgenote: Helena Maria van Adrichem, overleden op 1 augustus 1844. Kinderen: Jan Willem, hoogleraar in Groningen. Francois, 1806, werd doctor medicinae op 20 juni 1829 en heeft in Zierikzee gepraktiseerd. Hij overleed ongehuwd op 16 maart 1832. Johan Pieter, geboren in 1813, studeerde in Franeker en Leiden waar hij promoveerde op 26 juni 1839. In de jaren 1839 tot 1841 verkreeg hij ook de bevoegdheid in de chirurgie en verlos kunde. Ook hij praktiseerde in Zierikzee en overleed eveneens ongehuwd op 6 februari 1848. Studie: medicijnen te Leiden sinds 20 december 1783. Hij promoveerde op 20 december 1788 op Tentamen medicum inaugurale ad depellendam insalubritatis calumniam de regione Zelan- dica, dat hij heeft opgedragen aan mr. Francois Ermerins, bestuurder te Middelburg, zijn oudste broer Johannes Pieter. medicus te Middelburg en zijn oom mr. Johannes Marinissen te Veere. Hij trachtte aan te tonen dat zowel de benaming 'febris biliosae' (galkoortsen) als het omen, dat Zeeland ongezonder zou zijn dan de andere Nederlandse provincies, onjuist zijn. Daarbij haalde hij Job Basters Geneeskundige proeve over de lugt aan en gaf inzichten gelijk aan die van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Sociëteit. Beroep: stadsdoctor. Hij kwam op 2 maart 1789 naar Zierikzee als patriot. Functies: stadsbestuurder sinds 1795. Voorzitter van de plaatselijke commissie van geneeskun dig toezicht, als opvolger van dr. Nicolaas de Kater. Bijzonderheden: In 1795 werd hij op verzoek van de Franse commandant toegevoegd aan de Franse chirurgijn die belast was met de verzorging van de gewonde militairen in het hospitaal. 91

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 117