Genootschap van Kunsten en Wetenschappen schreef hij een verhandeling over kinkhoest. Deze werd bekroond met de zilveren medaille en opgenomen in de Verhandelingen VI (1789). Hij bezat een omvangrijke bibliotheek, ongeveer van eenzelfde grootte als die van dr. Job Bas- ter jr. naast wie hij heeft gewoond en met wie hij bevriend was. Na diens dood verkreeg hij Basters medische aantekeningen, 's Graeuwen stierf kort na de omwenteling van 1795 en werd als andere vooraanstaanden begraven in het koor van de St. Lieven Monsterkerk". Adriaan van Hennep gedoopt 9 maart 1755 Zierikzee; f 22 juli 1774 op het schip 'Willem V'. Vader: Comelis van den Hennip. Moeder: Tanna Feess. Studie: lessen in de chirurgie en anatomie van lector anatomiae Gijsbert de Witt. Beroep: scheepschirurgijn, derde meester, 5 augustus 1772 op het VOC-schip 'Ouwerkerk' naar Oost-Indië. Na Kaap de Goede Hoop ging hij aan boord van het schip 'Willem V', op weg naar China. Bijzonderheden: Hij deed op 21 maart 1761 zijn intrede in het weeshuis in Zierikzee1". Johan van der Hoeff Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds januari 1703. In de jaren 1719 tot 1726 had hij vier leer lingen". Pieler van der Holst Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds 2 april 1724. Van 1724 tot 1740 had hij negen leerlingen93. Christiaan van Houtrijve (van d' Oudrijve) f 6 oktober 1782. Voorvader: waarschijnlijk Claes Houterive, die op 27 januari 1649 poorter in Zierikzee werd. komend uit Lotenelle. Dit is waarschijnlijk Lotenhulle, gelegen tussen Gent en Oostende. Echtgenotes: 1. Jacomina Pieters Compagne in 1756 gehuwd. 2. Willemina de Kanter. Kinderen: één zoon. Beroep: chirurgijn in Zierikzee, vroedmeester sinds 1765. Van 1756 tot 1767 leidde hij zes leer lingen op. Woning: Noordzijde van de Oude Haven. Bijzonderheden: De nalatenschap bevatte onder meer huizen, obligatiën, schepenschuldbrieven, goud en zilver voor een totaal bedrag van 57711511 Willem Houwer 14 september 1714 Zierikzee; f 1784 in Wissenkerke. Vader: Willem Houwer (1672-+1729), varensgezel uit Middelharnis. Moeder: Tona van Poelenburg (1676-1729) uit Zierikzee. Echtgenote: Cornelia Felius. Kinderen: zes dochters en twee zoons. Beroep: chirurgijn. Na zijn leertijd in Zierikzee, vestigde hij zich bij een Zierikzeese chirurgijn in Wissenkerke. Bijzonderheden: Uit het huwelijk van zijn broer Hendrik Houwer met Janna Mulock ontstond de Zierikzeese familienaam Mulock Houwer". Marinus Imans 21 mei 1767 Zierikzee; t 23 juli 1835 Gouda. Vader: Irnan Imans, bierbrouwer in Zierikzee. Moeder: Johanna Sara Mounier uit Middelburg. Echtgenote: Anna Maria de Moraaz, 'promesse de mariage' in 1790 in de Waalse kerk te Zier ikzee, gehuwd in Gouda. Schoonvader: Samuel Franqois de Moraaz, predikant te Gouda, voorheen in Roosendaal. Schoonmoeder: Antonia van Doeveren uit Roosendaal. Studie: medicijnen te Leiden sinds 1785. Hij promoveerde op Nonnulla de hydrope op 4 de cember 1789. 93

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 119