Beroep: stadsdoctor, sinds 1791 in Gouda. Bijzonderheden: Als student ondertekende hij mede een brief van 218 inwoners van Zierikzee op 18 september 1786 die reeds werd vermeld bij dr. Adriaan Bruijnvisch Maatjes98. Cornells Janszoon de Jonge *18 mei 1650 Zierikzee; t 19 februari 1744 Zierikzee. Vader: mr. Johan Jobsz. de Jonge, 1619-1669, jurist, was thesaurier en bekleedde nog acht an dere stedelijke functies. Grootvader: Job de Jonge, 1594-1673. Hij vervulde minstens zeventien stedelijke en eilande- lijke functies. Echtgenote: Susanna van Rijswijck. Studie: medicijnen in Leiden sedert 31 oktober 1680 en sinds 14 april 1684 in Harderwijk. Hij promoveerde in 1702. Beroep: medicus te Zierikzee en in dorpen op Duiveland. Functies: stadsdoctor-honorair, 3 augustus 1702. Baljuw en opperdijkgraaf van de Vier Bannen van Duiveland en moest daarom in Nieuwerkerk wonen. Bijzonderheden: De inventaris van zijn nalatenschap vermeldt zijn zevenenzeventig delen tel lende bibliotheek. Twintig boeken hadden betrekking op de religie, negen op reizen en avon tuur, zes op geschiedenis, slechts twee op geneeskunde, drie op politiek, twee op erotiek, twee op tuinen en natuur, één op de klassieke tijd en één op de mathematica. Medisch gezien was zijn bibliotheek dus heel mager. Hij schijnt alleen op Bontekoes Philosophise Medicus en che mise maten te hebben vertrouwd. Theologisch vertoonde zijn boekenbezit een interesse voor Coccejus, Van Hattem en de met deze vergelijkbare Leenhof99. Pieter Abraham de Jonge 1741; t 8 januari 1813 Zierikzee. Vader: Jacob de Jonge, burgemeester te Zierikzee, vele stedelijke functies tussen 1695-1768. Hij stamde niet uit de bekende Zierikzeese bestuurders- en diplomatenfamilie De Jonge, maar uit een van oorsprong Luthers geslacht dat vanuit Brouwershaven naar Zierikzee was gekomen. Moeder: Magdalena du Bouisson. Echtgenotes: 1. Johanna Soeteling in 1773. Zij overleed in 1788. 2. Pieternella Reling van der Plas (1744-1800), in 1795 geboren te Brouwershaven. Studie: medicijnen in Leiden sinds 16 september 1758. Hij promoveerde op 26 februari 1762 op De calore febrili. Het proefschrift is opgedragen aan zijn vader en broers, mr. Gerbrandus Adrianus de Jonge te Middelburg en Jacobus Johannes de Jonge, schepen te Zierikzee. Boven dien roemde hij zijn leermeester Gaubius, die toen tevens rector magnificus was, hij prees Sy denham en gedacht zijn studievriend E.P. van Visvliet die promoveerde op De frigore febrilis. Bijzonderheden: Op 3 juni 1747, na het oproer, gebruikte stadhouder Willem IV bij zijn vader een maaltijd. Hij was vurig Oranjegezind en geraakte door zijn provocerend gedrag regelmatig in conflict met de in meerderheid patriottisch georiënteerde regenten. De leden van de andere familie De Jonge, die ook prinsgezind waren, toonden een grotere mate van zelfbeheersing. Op 2 september 1799 werd hij wegens zijn orangistisch gedrag gearresteerd en in civiele bewaring gesteld, eerst in het 's Gravensteen, later in het huis van Nassau, waarschijnlijk uit respect voor deze oud-gezagsdrager. Na de beëindiging van de staat van beleg van 18 september 1799 kreeg hij op 2 november de vrijheid terug, maar wel verzocht de Franse commandant de gemeente raad zijn gedrag te blijven observeren100. Willem de Jonge 1702, gedoopt op 9 november, Zierikzee; f 28 september 1730 Zierikzee. Ongehuwd. Beroep: stadsdoctor honorair, 27 december 1729, en landrechter van Schouwen, 1729. Bijzonderheden: Hij was een broer van mr. Rutschert de Jonge, en een neef van bovenge noemde Cornelis Jansz. de Jonge101. Anthony Juin f 21 januari 1801 Zierikzee. Kinderen: Anthony, gehuwd met 1. Maria Catharina van Wijk en 2. Anna Aletta Rulach. Beroep: chirurgijn. In de jaren 1767 tot 1795 leidde hij zes leerlingen op, onder wie zijn zoon 94

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 120