Antoni Jan, en Adolf ter Spil. Bijzonderheden: Op 24 september 1766 was er in de gildevergaderingen ruzie tussen hem en Fran£ois de Wolf, gepaard met kwade woorden en 'inobedientie' in het betalen van de aan bei den opgelegde boetes van 2.10. Op 25 november kwamen ze tot inkeer, maar bleven nog drie maanden geschorst uit de gildevergaderingen. Als vurig anti-patriot verving hij in 1787 de stadschirurgijn D.J. Maatjes102. Nicolaas de Kater Gedoopt 14 juni 1771 Zierikzee; t 14 maart 1824 Zierikzee. Vader: Jan de Kater, heemraad van Schouwen en meekrapkeurmeester. Studie: medicijnen te Leiden. Hij promoveerde op 20 november 1793 op Theses medicae. Beroep: stadsdoctor sinds 29 november 1795. Functies: burgemeester in 1798. Bijzonderheden: Hij was zeer Fransgezind. Met dr. Ermerins raakte hij in 1796 in conflict over de vervulling van de opengevallen plaats als stadsdoctor en over de vervulling van de armen praktijk. Na het terugtrekken van Ermerins vervulde hij beide posten van stadsdoctor, uiteinde lijk tegen een salaris van 50"". Jacob Kempe Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds 1750. Van 1753 tot 1769 leidde hij dertien leerlingen op, onder wie Marcelis de Granje, later chirurgijn te Brouwershaven'"4. Aaron Levinson 1771. Hij was afkomstig uit Gryphice, Greifenberg in het toenmalig Zweedse Pommeren; t 30 september 1821 Zierikzee. Studie: medicijnen in Greifswald. Gepromoveerd op 4 november 1791 Beroep: stadsdoctor in Zierikzee sinds 19 september 1796. Bijzonderheden: Waarschijnlijk is hij opkomend antisemitisme in Duitsland ontvlucht en reisde enkele jaren rond in Nederland. In Zierikzee is hij een kundig en door velen geëerd medicus ge weest'os. Daniël Johannes Maatjes 1751 Zierikzee; t 29 februari 1820 Zierikzee. Vader: Martinus Bruijnvisch Maatjes, chirurgijn. Moeder: Anna Catharina van der Monde. Echtgenote: Clasina Bierens uit Oudelande nabij de stad Tholen. Studie: chirurgijnsleerling bij zijn vader in 1760. Hij was van 1775 tot 1777 in Amsterdam in de leer bij een chirurgijn om zijn chirurgische vaardigheden en kennis te verrijken. Beroep: chirurgijn voor het weeshuis in 1781 voor 8.6.8 en voor het oudemannenhuis voor 6.0. In 1786 volgde hij de overleden Pieter Beije op als stadschirurgijn tegen een salaris van 16.13.4. Van 1766 tot 1788 heeft hij tien leerlingen opgeleid onder wie Bernardus Buerman en Hubert Vermeulen. Woning: Poststraat, nu genummerd 26"". Jan Macquet 5 november 1731 Brouwershaven; f 3 december 1798 Zierikzee. Begraven in het koor van de St. Lieven Monsterkerk. Vader: predikant in Eikerzee en Domburg. Telg uit een hugenotengeslacht. Moeder: Dana Pluijmpot, afkomstig uit Brouwershaven. Ongehuwd. Studie: medicijnen te Leiden, waar Gaubius zijn voornaamste leermeester was. Hij promo veerde op 21 april 1756 op De vitiis vasorum conttnentium. Beroep: medicus, hij was stadsdoctor van 1775 tot 1790 op een salaris van 20. Functies: Op éénjarige leeftijd werd hij ingeschreven als poorter te Zierikzee. Daar heeft hij la ter veie stedelijke functies vervuld, zoals raad, schepen, burgemeester, thesaurier, kerkmeester, rentmeester van de geestelijke goederen in Schouwen-Duiveland, kraanmeester, regent van het armkinderhuis, ontvanger van de huisschattingen. Als bestuurder is hij een ijverig en bemind persoon geweest. 95

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 121