Hij bood op 24 september 1799 vrijwillig aan pluksel en oud linnen te verzorgen voor de ge kwetste verdedigers van het vaderland. Hiermee voldeed hij aan het besluit van het Departe mentaal Bestuur van de Monden van Schelde en Maas d.d. 21 september tevoren"". Cornelis van de Putte Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds 1732. In de jaren 1732 tot 1759 heeft hij twee leerlingen gehad, onder wie Frantjois de Wolf"9. Michiel Ruijte 1716, gedoopt op 13 mei, Zierikzee; t 5 november 1770 Zierikzee. Vader: Willem Ruijte, chirurgijn. Moeder: Susanna de Vos. Grootvader: Jacobus de Vos, chirurgijn. Echtgenote: Johanna de Koek, op 2 september 1744. Zij overleed op 7 december 1784. Schoonvader: Jan de Koek. Schoonmoeder: Elisabeth van IJsselsteijn. Studie: medicijnen in Leiden sinds 7 augustus 1736. Hij promoveerde op 25 augustus 1741 op De Diabete. Beroep: stadsmedicus sinds 7 april 1742. Functies: raad, burgemeester. Bijzonderheden: Waarschijnlijk stamt de familie Ruijte af van de zestiende-eeuwse cartograaf Levinus Ruijte120. Willem Ruijte 3 juni 1675 Zierikzee; t 1741, begraven 29 juni Zierikzee. Echtgenote: Susanna de Vos, een dochter van de chirurgijn Jacobus de Vos en Maatje Mange- laar, getrouwd in de Waalse kerk op 17 mei 1705. Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds 15 juli 1699. Van 1698 tot 1741 heeft hij dertig leerlingen opgeleid, onder wie zich bevonden Pieter van der Holst. Jacob van Zuydland. Antoni van Ste- veninck, Daniël en Pieter Vis, Cornelis Plevier en Jacob Stevels. Functies: havenmeester sinds 1715, in plaats van Nicolaas Hodenpijl. Bijzonderheden: Hij getuigde voor het gerecht over de wonden van de meekrapkeurmeester Pieter Kemp, ontstaan in een tweegevecht met Pieter Mogge in de nacht van 5 op 6 januari 1715. Mogge werd hierbij gedood12'. Jean Sansas afkomstig uit Lombez en Guienne. Echtgenote: Sara Sincke, gehuwd in de Waalse kerk op 30 mei 1757. Kinderen: o.a. Pieter, chirurgijn. Studie: chirurgijnsknecht bij Francois de Wolf. Examens afgerond op 16 juli 1753. Hij zette de winkel van de overleden Jacob van Zuydland voort. Van 1753 tot 1774 leidde hij negen leerlin gen op, onder wie zijn zoon Pieter. Bijzonderheden: Het is niet bekend waarom hij Frankrijk heeft verlaten. Mogelijk is hij met de Franse troepen meegekomen die tijdens de Oostenrijkse successieoorlog in 1747 Staats-Vlaan deren binnenvielen en tot 1749 bezet hebben gehouden122. Leonard Smeur 1697, gedoopt op 20 oktober. Zierikzee; t 6 juli 1751 Zierikzee. Vader: dr. Jacobus Smeur, medicus. Echtgenote: Grietje Pieters van Damme, in 1730, weduwe van Abraham Poort, patriciër uit Medemblik. Kinderloos. Studie: medicijnen te Leiden sedert 13 september 1715. Hij promoveerde op 16 maart 1719 op De origine Iymphae pericardii. Daarna liet hij zich nog tweemaal inschrijven in Leiden, op 20 januari 1720 en 7 april 1723. Beroep: medicus, stadsdoctor. Functies: schepen, tot 1751. 100

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 126