1. De Vos, Vroedschap, 204; SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 2. De Vos, Vroedschap, 204; SAZ, Raadsresoluties. 3. De Vos, Vroedschap, 205; Huisman, Stadsbelang, 323. 4. RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 263. 5. Van Benthem Jutting en Van Hoorn, 'Oude en nieuwe gegevens', 52, aantekening 1; De Vos, Vroedschap, 206; RAZ, Notariële archieven, Inventaris Lasonder, nrs. 4061, 4111. 6. De Vos, Vroedschap, 181. 7. Idem, 182. 8. Idem, 382; SAZ, Raadsresoluties 27 juni 1622; De Vos, Vroedschap, 380-383; Van Hoorn, Levi- nus Lemnius, 80-81; Van Hoom, 'Zierikzeese medici', 67. 9. De Vos, Vroedschap, 380. RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 257. 10. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 11. Van Hoom, 'Zierikzeese medici', 56-57; RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 728; medede ling R.B.J. Both te Fijnaart. 12. SAZ, Raadsresoluties. 13. RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 1902. 14. SAZ, Hervormd lidmatenboek 1601register Avondmaal 23 maart 1606. 15. SAZ, Poorterboeken; De Vos, Vroedschap, 94. 16. De Vos, Vroedschap, 537-539; SAZ, Raadsresoluties 1664. 17. De Vos, Vroedschap, 291-297. 18. SAZ, Raadsresoluties. 19. De Vos, Vroedschap, 4-11. 20. Idem, 115. 21. RAZ, Inventaris Lasonder nr. 3989; Poelhekke (1961) 315, nr. 194; De Vos, Vroedschap, 223, 248. 763. 22. Poelhekke, Nederlandse leden, 303, nr 65; NNBW, I, 881 23. SAZ, Raadsresoluties; De Vos, Vroedschap, 410-413; Van Hoom, 'Vijf eeuwen', 8-13. 24. De Vos, Vroedschap, 650; SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 25. De Vos, Vroedschap, 196; Lindeboom, 'Ochtendschemering', 1124-1129; (1975) nr. 1430; Lin deboom, Dutch medical biography, 799-800; NNBW, III, 555-556; Encyclopedie van Zeeland, II, 23. 26. SAZ, Poorterboeken. 27. De Vos, Vroedschap, 765; Lindeboom, Dutch medical biography, 872-875; Roelants, Van Ho- denpijl, 82; Van Hoorn, 'Vijf eeuwen', 13; SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36 en 22; Raadsresolu ties. 28. De Vos, Vroedschap, 408-409, 420, 474-475. 29. De Vos, Vroedschap, 471; SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 30. SAZ, Poorterboeken. 31. De Vos, Vroedschap, 558-561. 32. SAZ, Raadsresoluties 3 mei 1658, 26 april 1659. 33. De Vos, Vroedschap, 265, 303; Geschiedenis en genealogie De Jonge, 88. 34. De Vos, Vroedschap, 515-520; SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 35. De Vos, Vroedschap, 371-376; RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 1781. 36. De Vos, Vroedschap, 13, 14; Fokker en De Man, Zeeuwsche medici, 95-96; Meertens, Letter kundig leven, 364-370; Lindeboom, Dutch medical biography, 1037, 1038; SAZ, Poorterboeken. 37. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 38. Krul, 'Muskuskrijg'; Zelandia Illustrata II, le afl., 333, 335-336; IV, 431-432; Catalogus His torisch Topografische atlas ZGW, II, 241, nr. 2065; Meertens, Letterkundig leven, 354-364; Maas, 'Muskusstrijd'; Encyclopedie van Zeeland II (1982) 251-252; III (1984) 78-79; NNBW II, 816-817; Eldering, 'Biologisch onderzoek', 100 n. 20; Lindeboom, Dutch medical biography, 1191-1192; Zuurdeeg, Sint Maartensdijk, 22-25; SAZ, Poorterboeken. 39. SAZ, Hervormd lidmatenboek; Gasthuisrekeningen. 40. RAZ, Inventaris Lasonder, nr. 3849; De Vos, Vroedschap, 93-94; Van Hoom, 'Vijf eeuwen', 10. 41. SAZ, Raadsresoluties. 42. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 43. De Vos, Vroedschap, 487-489; Van Hoorn, 'Vijf eeuwen' 15-16. 44. De Vos, Vroedschap, 153; SAZ, Poorterboeken.6 45. SAZ, Raadsresoluties; Poorterboeken; Van Hoom, 'Zierikzeese medici', 69. 46. SAZ, Lidmatenregister hervormde kerk; Poorterboeken. 47. SAZ, Raadsresoluties; De Vos, Vroedschap, 359. 48. De Vos, Vroedschap, 459. 49. De Vos, Vroedschap, 191-193. 104

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 130