50. SAZ, Poorterboeken. 51SAZ, Gasthuisrekeningen. 52. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 53. SAZ, Raadsresoluties; Poorterboeken. 54. SAZ, Raadsresoluties. 55. De Vos, Vroedschap, 429-431, 445, 629; Lindeboom, Dutch medical biography, 1825; SAZ, Raadsresoluties; Archief chirurgijnsgilde nr. 22, fol. 6-11, nr. 33; RAZ Inventaris Lasonder, nrs. 4016, 4084; Archief weeskamer Zierikzee, nr. 1625. 56. SAZ, Raadsresoluties. 57. De Vos, Vroedschap, 488. 58. SAZ, Poorterboeken; Archief chirurgijnsgilde, nr. 36; De Vos, Vroedschap, 488. 59. De Vos, Vroedschap, 487-489. 60. De Vos, Vroedschap, 117-121; RAZ, Inventaris Lasonder, nr. 4008; Dijckmeester, Haamstede, 15. 61De Vos, Vroedschap, 541-542; SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 62. De Vos, Vroedschap, 98, 102. 63. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 22. 64. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 65. Ibidem. 66. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 22; Poorterboeken. 67. Poelhekke, Nederlandse leden, 326, nr. 338; De Vos, Vroedschap, 514, 654; SAZ, Hervormd lidmatenboek: Raadsresoluties; RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 255. 68. SAZ, Raadsresoluties; Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 69. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 70. SAZ, Poorterboeken; Archief chirurgijnsgilde, nr. 22. 71SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 22; RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 1191. 72. Kroon. 'Boerhaave', 100; De Vos, VroedschapSAZ, Poorterboeken. 73. Van Hoorn, 'Een vergeten fragment', 40-41 (met afbeelding); Zeeuwse Bibliotheek, Collectie Handschriften, nr. 3328 (bruikleen KZGW); SAZ, Collectie handschriften, nr. 337; Stadsrekeningen 1802, 89. Voor het vervolg van zijn levensloop zie Van Hoorn, Overzicht, 56-57. 74. SAZ, Raadsresoluties; Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36; RAZ, Archief weeskamer Zierik zee, nr. 1209; De Vos, Vroedschap. 75. Kroon, 'Boerhaave', 307; Van Benthem Jutting en Van Hoorn, 'Oude en nieuwe gegevens'; Van Hoorn. 'Enige aanvullende mededelingen'; NNBW VI, 74-77; Encyclopedie van Zeeland I (1982) 98; De Vos, Vroedschap, 207; RAZ, Inventaris Lasonder, nr. 4130, acte 16 september 1734, nr. 4145, ac- ten 17 september en 10 oktober 1740. Fournier, Zeeuwse Microcopisten, 171-181 76. De Vos, Vroedschap, 210, 526. 77. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36. 78. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36. Bij de tragische dood van Uijl in 1821 is Jac. van der Baan mede getuige-deskundige geweest. Zie Uil en Uijl, De Zeeuwse familie Vil, 49, 50. 79. De Vos, Vroedschap, 500-502. 80. De Vos, Vroedschap, 676-677. 81. De Vos, Vroedschap, 476-479; RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 457. 82. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nrs. 32, 34. 83. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36. 84. De Vos, Vroedschap, 671, 681, 711. Zijn proefschrift bevindt zich o.a. in de bibliotheek van het SAZ, nr. 959. Voor het Genootschap D.A.O.M. zie Kloek, 'Literaire genootschappen', 30, 32, 51-52, 58. Over de zoon, dr. Martinus Bruijnvisch Maatjes, vindt men meer in Van Hoorn, Overzicht, 35-36. 85. De Vos, Vroedschap, 755; RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 492. 86. De Vos, Vroedschap, 622-625. 87. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36; Poorterboeken. 88. Fokker en De Man, Zeeuwsche medici, 41-43; Sypkens Smit, Leven en werken, 368. 89. SAZ, Raadsresolutie 30 maart 1795; Poorterboeken. Over de lotgevallen van hem en zijn gezin in de negentiende eeuw zie Van Hoorn, Overzicht, 34-35 (met afbeelding), 36-37. 90. De Vos, Vroedschap, 765; Van Benthem Jutting en Van Hoorn, 'Oude en nieuwe gegevens', 62, aant. 20; Van Hoorn, 'Enige aanvullende mededelingen', 172; RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 1082; SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 36; Raadsresoluties. 91. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36; Van Hoorn, 'Enige aanvullende mededelingen', 162. 92. De Vos, Vroedschap, 753. Voor het genootschap Servandis Civibus zie Koopman, 'Servandis Civibus' en het Documentatieblad van de Werkgroep achttiende eeuw, XV (1983). 93. De animo voor de vaart naar het verre Westen of Oosten vanuit Zierikzee is toen gering ge- 105

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 131