weest. Zie Leuftink, Harde heelmeesters176-177, 221-224, 234. Maar de haringvisserij en de koop vaardij in West-Europa en in het Middellandse-Zeegebied (Barbarije) met alle risico's van dien, ble ven nog belangrijk. Voor het laatste was de Slavenkas van grote betekenis; zie Keikes, Slavenbeurs. 94. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36. 95. SAZ. Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36. 96. SAZ. Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36; RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 146. 97. De Vos, Vroedschap280. 98. Zijn kleinzoon en naamgenoot dr. Marlinus Imans jr. (1822 te Gouda) heeft een grote invloed gehad in de medische wereld. Hij promoveerde in Utrecht tweemaal summa cum laude: in 1847 op De paracentese thoracis tot doctor medicinae en in 1860 tot doctor chirurgiae. Hij werd in 1860 di recteur van het stadsziekenhuis in Utrecht en het daarmee samengevoegde 'Nosocomium Academi- cum' en heeft samengewerkt met de bekende prof. F.C. Donders. Ook heeft hij zich ingezet bij het oprichten van een cholerahospitaal in Utrecht in 1848. Hij publiceerde veel. Zie Lindeboom, Dutch medical biography, 950-951; 't Hart, Utrecht, 218. De familie de Moraaz is van Portugese afkomst. In de zeventiende eeuw vergezelde Emmanuel de Moraaz prins Johan Maurits van Nassau op diens reizen naar Brazilië. Vandaar keerde hij terug naar onze gewesten en studeerde hij in Harderwijk en Leiden theologie. Mededeling mevrouw A.M. de Moraaz Imans te Utrecht. 99. De Vos, Vroedschap. 554-555; Wijnaendts van Resandt. Het geslacht De Jonge, stamtafel C; Geschiedenis en genealogie De Jonge, 88. 100. De Vos, Vroedschap, 585; SAZ, Raadsresoluties. 101De Vos, Vroedschap, 301; Wijnaendts van Resandt, Het geslacht De Jonge, stamtafel C. 102. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36. 103. De Vos, Vroedschap, 757-758. Voor zijn levensloop in de negentiende eeuw zie Van Hoorn. Overzicht. 32-33. 104. SAZ, Archief chirurgijnsgilde. nrs. 22. 36. Voor Marcelis de Granje zie Van Hoorn. Overzicht. 67, 74. 105. SAZ, Raadsresoluties; Gans, Mermor, Katz, Prejudice, 276. Meer over hem in Van Hoorn, Overzicht, 31 106. De Vos, Vroedschap755; SAZ. Raadsresoluties; Archief chirurgijnsgilde. nr. 36. Het vervolg van zijn loopbaan in Van Hoorn. Overzicht, 59-60. 107. De Vos, Vroedschap, 693-694; Encyclopedie van Zeeland II, 273; Lindeboom, Dutch medical biography1258-1259; Brandenbarg ,'Jan Macquet'. Een verhandeling over A.J. 's Graeuwen en J. Macquet wacht op publikatie. 108. De Vos, Vroedschap, 699-700. 109. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 22; Raadsresoluties; Van Hoorn, 'Vijf eeuwen', 21-22. 110. Lex 8, Codex de revocandis donationibus. 111. De Vos, Vroedschap. 677-679; Frijhoff, La société néerlandaise, 191. 112. Kroon, 'Boerhaave'. 297; De Vos, Vroedschap, 643. 113. De Vos, Vroedschap. 684-686; RAZ, Inventaris Lasonder, nr. 4279. 114. De Nederlandsche Leeuw 42 1924) 223; Nederlands Patriciaat 35 1949) 202-206. 115. SAZ, Poorterboeken; Raadsresoluties; RAZ, Archief weeskamer Zierikzee, nr. 196. 116. Kroon. 'Boerhaave'. 298; De Vos, Vroedschap, 603-604; Lindeboom. Dutch medical biogra phy, 1547. 117. De Vos, Vroedschap536; De Moulin, A history, 163, 171; Sypkens Smit, Leven en werken 302; SAZ. Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 118. SAZ, Poorterboeken: Raadsresoluties; Archief chirurgijnsgilde, 19p. 22; RAZ. Archief wees kamer Zierikzee, nr. 1252. 119. SAZ. Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36. 120. De Vos, Vroedschap, 653-654. 121. De Vos, Vroedschap, 415-416, 575-576; RAZ. Inventaris Lasonder, nr. 4064. 122. Algemene geschiedenis der Nederlanden 9 (1980) 92-107. SAZ. Huwelijksregister Waalse kerk Zierikzee: Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36. 123. De Vos, Vroedschap, 430-432; RAZ, Inventaris Lasonder, nr. 4083, akte van 16 maart 1723, nr. 4126, akte van 11 maart 1730. 124. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nrs. 22, 36. 125. SAZ, Archief chirurgijnsgilde, nr. 22. 126. SAZ. Archief chirurgijnsgilde. nrs. 22. 36. 127. De Vos, Vroedschap, 599-601: Postma. Zierikzee56; Van Hoorn. 'Vijf eeuwen". 17-18: RAU, Archief Des Tombe, nr. 1321. 128. SAZ, Archief chirurgijnsgilde. nrs. 22. 36. 129. SAZ, Raadsresoluties; Archief chirurgijnsgilde, nr. 36. 106

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 132