130. Lindeboom. Dutch medical biography. 40. Van de Hoeven, Een brief, 17-23. 131. Van Berkel, Isaac Beeckman\ Van Berkel, 'Vruchtbaar isolement'; Van Lieburg, 'Isaac Beeck- man'; NNBW VII, 88-89. 132. Frijhoff, La société néerlandaise49; Van Hoorn, 'Vijf eeuwen', 13. 133. Lindeboom, Dutch medical biography, 754-755; NNBW V, 215. 134. Encyclopedie van Zeeland II (1982) 47-48. 135. De Vos, Vroedschap, 731 136. De Vos, Vroedschap, 621-622. 137. De Vos, Vroedschap, 728. 138. Lindeboom, Dutch medical biography, 2197. 139. De Vos, Vroedschap, 299-300; Wijnaendts van Resandt, Het geslacht De Jonge, tafel C; Ge schiedenis en genealogie De Jonge 93 (0909); RAZ, Inventaris Lasonder, nr. 4126 (2 september 1730). 107

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 133