Hoorn, C.M. van. 'Een bijdrage tot de geschiedenis van de verloskunde in Zierikzee'. Kroniek van het land van de zeemeermin 6 (1981) 27-46: 7 (1982) 32-54; 8 (1983) 47-74. Hoorn, C.M. van. "Vijf eeuwen pharmacie in Zierikzee'. Bulletin Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in de Benelux, Cercle Benelux d'histoire de la pharmacienr. 76 (april 1989). Hoorn, C.M. van. 'Zierikzeese medici vanaf de veertiende eeuw tot circa 1600'. Archief KZGW (1990) 45-76. Hoorn, C.M. van. Overzicht van de doctores medicinae, heelmeesters en artsen op Schouwen- Duiveland gedurende de negentiende eeuw. Uitg. Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland. Zierikzee 1991. Huisman, F. 'Itinerant medical practitioners in the Dutch Republic: the case of Groningen'. Tractrix 1 (1989) 63-83. Huisman, F. Stadsbelang en standsbesef. Gezondheidszorg en medisch beroep in Groningen 1500-1730. Rotterdam 1992. Kanter Philz., J. de. Chronyk van Zierikzee. z.p. 1795. Katz, J. From prejudice to destruction, anti-Semitism 1700-1933. Cambridge (Massachusetts) 1977. Keikes, W.H. Het fonds genaamd de Slavenbeurs of Slavenkas te Zierikzee. Historische inlei ding en inventaris. Zierikzee 1976. Keppel Hesselink, J.M. 'Begripsverschuiving van medische termen, "Ataxie" (1807-1861)'. Medisch Contact 45 (1990) nr. 2, 60-61. King, L.S. The medical world of the eighteenth century. Chicago 1958. King, L.S. Medical thinking, a historical preface. Princeton 1982. Kloek, J.J. e.a. 'Literaire genootschappen 1748'. Documentatieblad Werkgroep Achttiende eeuw 15 (1983) 21-89. Kool-Blokland, J.L. De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg. Middelburg 1990. Koopman, J. 'Het genootschap Servandis Civibus (1778-1794)'. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 72 (1928) 3811-3816. Korst, J.K. van der. Om lijf en leven. Gezondheidszorg in Nederland circa 1200-1960. Utrecht 1988. Kroon, J.E. 'Boerhaave als promotor'. Janus 23 (1918) 291-311. Krul, R. 'De Muskuskrijg'. Tijdspiegel 3 (1902) 307-315. Lamers, A.J.M. Hendrik van Deventer, Med. Dr., 1651-1724. Assen 1946. Leuftink, A.E. La médecine au service de la marine d'état de la République des Pays Bas Unis. Parijs 1990. Leuftink, A.E. Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw. Zutphen 1991. Lieburg, M.J. van. 'De geneeskunde en natuurwetenschappen binnen de Rotterdamse genoot schappen uit de 18e eeuw'. Tijdschrift voor Geschiedenis, Geneeskunde, Natuurkunde, Wiskunde en Techniek 1 (1978) 14-22. Lieburg, M.J. van. 'De syfilitische patiënt in de geschiedenis van het Nederlandse ziekenhuis wezen vóór 1900'. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 8 (1982) 156-179. Lieburg, M.J. van. 'Isaac Beeckman and his diary-notes on William Harvey's theory on blood- circulation'. Janus 69 (1982) 161-183. Lieburg, M.J. van. 'De genees- en heelkunde in de Noordelijke Nederlanden, gezien vanuit de stedelijke en chirurgijnsgilde-ordonnanties van de 16e eeuw'. Tijdschrift voor Geschiede nis, Geneeskunde, Natuurkunde, Wiskunde en Techniek 6 (1983) 169-184. Lieburg, M.J. van. 'Zeeuwse piëtisten en de geneeskunde in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Een verkenning van het werk van W. Teellinck en G.C. Udemans'. Archief KZGW (1987) 63-86. 110

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 136