Lieburg, M.J. van. 'Het tandheelkundig beroep in Nederland vóór 1865'. Nederlands Tijd schrift voor tandheelkunde 98 (1991) 271-277. Lindeboom, G.A. 'In de ochtendschemering van de moderne physiologie: Henricus Regius' Physiologica (1941) - een eigentijds oordeel daarover'. Nederlands Tijdschrift voor Ge neeskunde 116 (1972) nr. 271124-1129. Lindeboom, G.A. Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland. Haarlem 1981. Lindeboom, G.A. Dutch Medical Biography. Amsterdam 1984. Lindeboom, G.A. Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde. 6e dr. Amsterdam 1985. Luyendijk-Elshout, A.M. 'Mechanicisme contra vitalisme. De school van Herman Boerhaave en de beginselen van het leven'. Tijdschrift voor Geschiedenis, Geneeskunde, Natuurkunde, Wiskunde en Techniek 5 (1982) 16-26. Luyendijk-Elshout, A.M. 'Het hysterie-begrip in de 18e eeuw'. In: Ongeregeld zenuwleven. Historische opvattingen over de relatie tussen vrouwen en waanzin. Red. L. de Goei. Utrecht 1989, 30-41. Maas, R. 'De muskusstrijd te Goes in de jaren 1612-1614'. Aere Perennius 25 (1977) 9-14. Meertens, P.J. Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943. Meijer, A.J. "'Betoont uw liefde aen dese arme weeskinderen". Het burgerweeshuis te Zierik- zee en de verzorging van de wezen, c. 1600-1795'. Kroniek van het land van de zeemeer min 15 (1990) 83-102. Moulin, D. de. A history of surgery with emphasis on the Netherlands. Dordrecht. Boston 1988. Mijnhardt, W.W. 'Het Nederlandse Genootschap in de achttiende eeuw'. De Negentiende eeuw 1 (1983) nr. 2, 76-101. Mijnhardt, W.W. 'Publieke belangstelling voor de natuurwetenschappen in Zeeland 1780- 1815'. Archief KZGW (1987) 206-227. Mijnhardt, W.W. Tot heil van 't Menschdom, culturele genootschappen in Nederland 1750- 1815. Amsterdam 1988. Nagtglas, F. Levensberichten van Zeeuwen. Middelburg 1890-1893. 2 dln. Nanninga, K.J. Mijlpalen uit de geschiedenis van de rheumatische ziekten. Culemborg 1977. Niebyl, P.H. 'The non naturalis'. Bulletin Historia Med. 45 (1971) 486-492. Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (NNBW). 1911-1974. 10 dln. Poelhekke, J.J., 'Nederlandse leden van de inclyta natio germenica artistarum te Padua 1553- 1700'. In: Mededelingen Nederlands Historisch Instituut te Rome, XXXL (1961) 263-373. Postma, C. Zierikzee en zijn stadhuis. Zierikzee z.j. Querido, A. Godshuizen en gasthuizen. Amsterdam 1960. Ringoir, D.J.B. 'Maatschappij tot redding van drenkelingen'. Aere Perennius 16/17 (1974). Roelants, H.A.M., 'Van Hodenpijl, Hodenpijl, Gijsberti Hodenpijl'. In: Gulden Boek van Schie dam I. Amsterdam 1900, 80-135. Rooden. P.T. van. 'De plunderingen op Schouwen en te Zierikzee'. Archief KZGW (1983) 173- 201. Schot BWzn.. J. 'Ingekerfde tekeningen, teksten en namen van gevangenen in het Gravensteen te Zierikzee'. Zeeuws Tijdschrift 19 (1969) 206-209. Slenders, J.A.M. Het theatrum Anatomicum in de Noordelijke Nederlanden 1555-1800. Nijme gen 1989 (Scripta Tironum, Nijmeegse medisch-historische scriptiereeks, nr. 17/18). Snelders, H.A.M. 'De natuurwetenschappen in de lokale wetenschappelijke genootschappen uit de eerste helft van de negentiende eeuw.' De negentiende eeuw 1 (1983) nr. 2. Swaan, A. de. Zorg en de Staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Ver enigde Staten in de nieuwe tijd. Amsterdam 1989. 111

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 137