Sypkens Smit, J.H. Leven en werken van Mathias van Geuns, M.D., 1735-1817. Groningen 1953. Thompson, C.J.S. 'The evolution and development of surgical instruments, IV, The trepan'. The British Journal of Surgery (1938) 726-734. Thompson, C.J.S. The history of evolution of surgical instruments. New York 1942. Uil, H. en L. Uijl. De Zeeuwse familie UillUijl. Zierikzee, Goes 1985. Veith, Hysteria, the histoty of a disease. Chicago 1965. Viergever, D. De schijndeugd op het tweede schavot. 2e dr. Zierikzee 1833. Vooys, A.C. de. 'De opkomst van de medische geographie in Nederland'. Geographisch Tijd schrift 4 (1951) 1-8. Vooys, A.C. de. 'De sterfte in Nederland in het midden van de negentiende eeuw, een demogra fische studie'. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 68 (1951)233-271. Vos, P.D. de. 'De Latijnse school te Zierikzee en hare rectoren van de eerste helft van de XVIe eeuw tot 1880'. De Nederlandsche Leeuw (1899). Vos, P.D. de. Bijzonderheden over oude patricische woonhuizen en geslachten te Zierikzee. Zierikzee 1915. Vos. P.D. de. De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795. 2e dr. Middelburg 1982. Vijselaar, J. Verloren gewaand. Een onderzoek naar het historisch bezit van de psychiatrische ziekenhuizen in Nederland. Utrecht 1091. Westendorp Boerma, J.J. De Zierikzeese academie. Historische opstellen aangeboden aan prof. H. Brugmans. Amsterdam 1929. Westendorp Boerma, J.J. 'Volksoploopen in de achttiende eeuw'. Tijdschrift voor Geschiedenis 52(1939) 1-15. Westendorp Boerma, J.J. Zierikzee vroeger en nu. (Cum C.A. van Swigchem). Bussum 1972. Wiggen, G.J. van. In meer eerbare banen. De ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland van 1865-1940. Amsterdam 1987 (Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de Ge schiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, nr. 23). Wiggen, G.J. van. 'Het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap. Het ontstaan en de begin jaren bezien in historisch perspectief'. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 98 (1991)287-293. Witte van Citters, J. de. Contracten van correspondentie en andere bijdragen tot de geschiede nis van het ambtsbejag in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. 's-Gravenhage 1873. Wijnaendts van Resandt. J. Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge uit Zierikzee van circa 1420 tot heden. z.p. 1924. Zuidervaart. H.J. 'Mr. Johan van de Perre (1738-1790). Portret van een Zeeuws regent, mece nas en liefhebber van kunstige wetenschappen'. Archief KZGW (1983) 1-169. Zuurdeeg, J.P.D. Sint Maartensdijk, Stad aan de Pluimpot. Tholen 1985. 112

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 138