1Westmonsterkerk 2. Noordmonsterkerk 3. OLV-abdij 4. 's-Gravensteen 5. Minderbroedersklooster Afb. 3. Middelburg ca. 14e-15e eeuw. (Naar Henderikx, Bedelordekloosters J burg, Oostkapelle en Westkapelle59 genoemd. Samen met de Middelburgse Noordmonsterkerk vormen zij rond het midden van de 12e eeuw de vijf pa rochiekerken van Walcheren en een deel van de Bevelanden, waarvan vervolgens vanaf juist ongeveer die tijd talrijke dochterparochies worden afgesplitst.100 Het bestaan van de Westmonster en de Noordmonster in Middelburg blijkt voor het eerst uit een oorkonde uit 1153101, en de allervroegste vermelding van 99. Het betreft een oorkonde waarin (tegen)paus Victor IV de abdij van Middelburg bevestigt in haar bezit. Koch, Kruisheer, OHZ, dl. 1, nr. 153. 100. Zie hiervoor noot 1 101. In de oorkonde uit 1153 van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht betreffende de tienden van Zanddijk, Koch, Kruisheer, OHZ, dl. 1, nr. 135, wordt als getuige genoemd een Symon van West monster, waarschijnlijk de parochiepriester. Het woord 'monster', monasterium, kan naast klooster, kapittelkerk of bisschopskerk, ook parochiekerk betekenen. Het bestanddeel 'west' in de naam West monster geeft aan dat op dat moment ook de Noordmonsterkerk bestaat. De in de oorkonde van 1153 genoemde kerk van Zanddijk zal, gezien het feit dat de oorkonde de rechten op de tienden van die pa rochie regelt, kort tevoren zijn gesticht. Het is zo goed als zeker de oudste dochterkerk van de Noordmonster. 136

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 162