Regteren Altena, H.H. van. 'Domburg: Zilveren halsring'. In: J.C.Besteman e.a.(red.). De Vi kingen, 40-43. Rentenaar, R. 'De plaatsnamen op -inge(n) in Zuidwest-Nederland". Archief KZGW 1992, 1-31. Roes. A. 'Les trouvailles de Dombourg (Zélande)',. Dl. 1. Berichten ROB 5(1954) 65-69. Idem. Dl. 2. Berichten ROB 6(1955) 79-85. Rotthoff, G. Studiën zur Geschichte des Reichsguts in Niederlothringen und Friesland wahrend der sachsisch-salischen Kaiserzeit. Bonn 1953. Rummelen, F.F.F.E. van. Toelichtingen hij de geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Walcheren. Haarlem 1972. 'Thegani vita Hludowici imperatoris'. In: R.Rau (ed.). Quellen zur karolingischen Reichsge- schichte. Dl. 1. Darmstadt 1977. Thiofried van Echternach. "Vita Sancti Willibrordi.' Ed. A.Poncelet. Acta Sanctorum (AASS). November 3. Brussel 1910, blz. 458/483. Trimpe Burger, J.A. 'Onderzoekingen in vluchtbergen, Zeeland'. Berichten ROB 8 (1957-1958) 114-157. Trimpe Burger, J.A. 'Oost-Souburg, province of Zeeland: A preliminary report on the excava tion of the site of an ancient fortress (1969-1971)'. Berichten ROB 23 (1973) 355-365. Trimpe Burger, J.A. 'Een oudheidkundig onderzoek in de Abdij te Middelburg in 1961'. Be richten ROB 14 (1964) 97-132. Verhulst, A. 'Das Besitzverzeichnis der Genter Sankt-Bavo-Abtei von ca. 800'. Frühmittelal- terliche Studiën 5 (1971) 193-234. Verhulst, A., R. de Bock-Doehaerd. 'Nijverheid en handel'. In: [Nieuwe] Algemene Geschiede nis der Nederlanden. Dl. 1. Haarlem 1981. 183-215. Vogel. W. Die Normannen und das frankische Reich his zur Gründung der Normandie (799- 911). Heidelberg 1906. Vries, J. de. De Wikingen in de lage tanden bij de zee. Haarlem 1923. Werveke, H. van. De oudste burchten aan de Vlaamse en de Zeeuwse kust. Brussel 1965 (Me dedelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 27 nr. 1). 156

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 182