Afb. 6. 's-Heer Abtskerke, torenhal zuidwand. Foto auteur. van de kerk van Oostkerke5 - het tegenwoordige Wolphaartsdijk - zouden de to rens hier een volledig achtzijdige romp bezeten hebben. Dit grote aantal verschillende typen torens geeft al aan dat er niet kan worden gesproken van een eilandgebonden type. Ook wat betreft de afmetingen zijn er grote verschillen. In wezen zijn de enige gemeenschappelijke kenmerken van de Bevelandse torens het gebruik van lokaal geproduceerde baksteen6 en de plaat sing tegen de westgevel van het schip7. Een Zuidbevelandse toren met streekei gen kenmerken bestaat derhalve niet! Daarbij komt nog dat er van de meeste ty pen ook buiten Zuid-Beveland en zelfs buiten Zeeland voorbeelden te vinden zijn. De torens van het eerste type hebben parallellen op Walcheren in bijvoorbeeld 5. Van der Baan, Wolf aartsdijk, 47. 6. Waarschijnlijk is steen gebruikt uit de directe omgeving van het dorp. Kloetinge vormt hierop een uitzondering; deze toren is gebouwd van geïmporteerde Hollandse steen en Brabantse natuur steen. 7. Alleen Kruiningen vormt hierop een uitzondering. 164

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 190