Afb. 10. Poperinge, O.L.V.- toren. Foto auteur. De toren in Kruiningen is om een tweetal redenen moeilijk te dateren. Ten eer ste zijn er geen vergelijkbare torens op Zuid-Beveland, ten tweede heeft de toren een aantal kenmerken die elkaar bij een datering lijken tegen te spreken. Zo wijst de vormgeving van de houten consoles in de torenhal en het veelvuldig gebruik van natuursteen op een bouwtijd in de 15e eeuw. Het steenformaat van 29,5/30 x 13,5/14 x 6/6,5 cm in de bovenste achtkante geleding is echter uitzonderlijk groot voor de eerste helft van de 15e eeuw. Opvallend genoeg zijn de stenen on derin de torenhal iets kleiner, maar toch ook nog van een 14e-eeuws formaat. De vorm van de drielobben in de blindnissen in de torenwand ondersteunt deze date ring. Een verklaring voor deze afmetingen kan gezocht worden in het nabij gele gen kasteel. Kerk en kasteel lagen waarschijnlijk in de 14e eeuw samen binnen één gracht20. Van dit kasteel is weinig bekend, maar de mogelijkheid bestaat dat de bouwcampagnes van kerktoren en kasteel in eenzelfde tijdspanne hebben plaatsgevonden, en dat van eenzelfde steenbakkerij gebruik is gemaakt. De bak stenen die voor kastelenbouw werden gebakken, waren vaak uitzonderlijk groot. 20. Van de Broecke, Middeleeuwse kastelen244. 169

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 195