I It iilSÉiiil* wfiffi Afb. 13. Goes, stadhuistoren. Potloodtekening H. Van Diest 1771in /zet Gemeentear chiefvan Goes. deze families zich hebben ingespannen om hun aanzien gestalte te geven door middel van de enorme toren die nu in Kapelle staat. In enkele dorpen zijn er ten tijde van de torenbouw geen vooraanstaande fami lies aan te wijzen. Hier was het ambacht opgedeeld onder een menigte kleine am bachtsheren29. Dit was het geval in Wemeldinge, Kloetinge, 's-Heer Arendskerke en Waarde. In zo'n situatie moesten de ambachtsheren samenwerken om toch een representatieve toren te kunnen bouwen. Maar ook in Kapelle zullen de ver schillende families hebben samengewerkt. Voor de 'kleine adel' was die samen werking pure noodzaak. Velen ontbrak het zelfs aan de middelen om voor zich- 29. Dekker, Zuid-Beveland472-473. 173

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 199