Afb. 14. Bailleul, belfort. Naar: L. Devliegher, 'Zes herbouwde belforten in Vlaanderen' Bulletin K.N.O.B. 17 (1964), afb. 3. gend. De andere torens hebben geen duidelijk te herkennen gevangenis, maar het moet niet uitgesloten worden dat één van de zolders hiertoe kon dienen. De zol ders konden eveneens dienen als vergaderplaats. In de toren van Wemeldinge zijn op twee zolders ramen met vensterbanken aangebracht33, en in de toren van 's-Heer Abtskerke bevindt zich een stenen gemak. Dergelijke details geven aan dat de torenzolders werden gebruikt. Bijeenkomsten van het ambachtsgerecht en het bewaren van het kerkarchief kunnen zeer goed de reden zijn geweest voor het aanbrengen van een zeker comfort in deze torens. Het gebruik van kerkportalen als ruimte voor de rechtspraak was in grote delen van Europa een normaal ver schijnsel34. Het belangrijkste - vaak het enige - portaal van de Bevelandse kerken is gelegen in de toren. Dat de rechtspraak dan in die toren - hetzij in het portaal hetzij in één van de ruimtes daarboven - plaatsvond is dus zeer goed mogelijk. Andere torens, zoals in Kruiningen en Baarland, hebben juist zolders die zo slecht zijn verlicht dat er niet te denken valt aan het houden van bijeenkomsten. Blijkbaar beschikte men hier over een andere bruikbare ruimte, bijvoorbeeld in een herberg. Een functie waaraan nog geen aandacht is besteed is die van uitkijktoren. Uiter aard zullen de torens in het vlakke landschap bij naderend onheil als uitkijkpost 33. Volgens de oorspronkelijke indeling op de eerste en de tweede zolder. 175

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 201