Afb. 19. EUewoutsdijk, kerk met vervallen koor, gravure 1743. Zelandia lllustrata 11. 1387. met geveltorentjes, zoals in Nieuwpoort, Aalst, Brugge, Damme, Kortrijk en het voormalig stadhuis (Spaans Paviljoen) in Veurne. Het voorbeeld in Veurne is te meer interessant omdat de gevel van dat gebouw met balustrade en hoektorentjes wordt omschreven als: op de wijse van een BelfroyDaaruit blijkt dat hoekto rentjes een essentieel onderdeel vormden van het uiterlijk van een belfort. De vormgeving van de hoektorentjes van de Bevelandse kerktorens grijpt dui delijk terug op de profane architectuur en op die van het belfort in het bijzonder 52. Zo vertoont de toren van Baarland met zijn borstwering en hoektorentjes een treffende overeenkomst met de belforten van Nieuwpoort, Comines, Bailleul en Goes. Ook de functies van de beide typen torens kwamen overeen: net als bij de Bevelandse torens waren de traditionele functies van het belfort die van klokken- drager, vergaderruimte, archief, gevangenis en uitkijkpunt van de lokale over heid. Het ligt voor de hand dat de uitkragende hoektorentjes van het belfort op hun beurt teruggaan op de kastelenbouw waar ze de mogelijkheid geven tot muurdek king. Een dergelijke vorm ontwikkelt zich dan snel tot een symbolische aandui ding van de functie en status van een gebouw. Het duidelijkst is dit te zien aan het belfort van Brugge dat is voorzien van een weergang met kantelen en even- 51Van Acker, Het stadhuis van Veurne, 9: P. Heinerycx, Jaarboeken van Veurne en Veurne-am- bacht, deel II, Veurne 1853-1854, 143-144. 52. Ozinga en Meischke wijzen al in deze richting als ze de toren in Kapelle vergelijken met 'een bars belfort'. M.D. Ozinga en R. Meischke, De gotische kerkelijke houwkunst, Amsterdam 1953. 181

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 207