eens gekanteelde hoektorentjes zonder dat dit enige militaire functie heeft. Dat de hoektorentjes zo veelvuldig voorkomen op de belforten, kan goed verklaard worden vanuit de functie van het belfort als uiting van stedelijke macht en onaf hankelijkheid. Toen de stad Goes in 1463 haar belfort met hoektorentjes ver fraaide, gebeurde dit waarschijnlijk om haar zojuist verworven status als stad te onderstrepen. De Bevelandse adel heeft wellicht eenzelfde doel gehad met haar torens: het onderstrepen van politieke onafhankelijkheid. Daarvoor keek men, wonend aan de rand van het meest verstedelijkte gebied van West-Europa, naar het stedelijk symbool van onafhankelijkheid bij uitstek: het belfort. De machts symbolen die de hoge adel in de Nederlanden in de 14e en 15e eeuw oprichtte, werden nu eenmaal overschaduwd door de machtige architectuur van de steden. Voor de Zuidbevelandse ambachtsheren gebeurde dit in de 14e eeuw, een periode waarin hun macht in wezen al aan het afnemen was. Wellicht kunnen de torens op Zuid-Beveland gezien worden als een teken van het verlangen een tanende macht te behouden. 182

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 208