LITERATUUR Abelmann, L.J. De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland. Goes 1983. Baan, J. van der. Wolfaartsdijk, geschetst als eiland en ambachtsheerlijkheid, als burgelijke en kerkelijke gemeente van de vroegste tijden tot op heden. Goes 1866. Broecke, J.R van de. Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Delft 1978 Chavannes-Mazel, C. e.a. Langs de oude Zeeuwse kerken. Baam 1975. Dekker, C.. Het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Kapelle en de stichting van de parochie Bieze- linge. Goes 1979. Dekker, C. Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de middeleeuwen. Assen 1971. Devliegher, L. 'De opkomst der kerkelijke gotische bouwkunst in West-Vlaanderen gedurende de XlIIe eeuw'. Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschap pen 5 1954) 179-344, 7 1956) 8-116. Devliegher, L. 'Zes herbouwde belforten in Vlaanderen'. Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 17 (1964) 167-174. Don, P. Kunstreisboek voor Nederland. Zeeland. Zeist 1985. Firmin, Br. De romaansche kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen. Gent 1940. Henderikx. P.A. 'Dorpen in de Schelde-delta van de vroege middeleeuwen tot circa 1300' in: K. Bos e.a. (red.). Dorpen in Zeeland. Middelburg 1991, 14-34. Hermans, D.B.M. en J. Kamphuis. De Nederlandse Hervormde Kerk te Wemeldinge in bouw historisch perspectief. Delft 1989. Hollestelle, J. De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560. Assen 1961. Herdruk, Amhem 1976 Janse, H. Kerken en torens in Zeeland. Zaltbommel 1969. Janse, H. 'Laat dertiende- en veertiende-eeuwse kerken op Zuid-Beveland'. Spiegel der historie 1 (1966) 87-101. Lotthé, L. Les églises de la Flandre Franqaise. Rijssel 1940. Maere, R. 'De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze'. Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen Letteren en Schone Kunsten van België 4 (1940). Meischke, R. 'De Vlaamse invloed op de bouwkunst in Zeeland'. Zeeuws Tijdschrift 2 (1951) 109-119. Mekking, A.J.J. De Sint-Servaaskerk Ie Maastricht. Utrecht 1986. Nispen tot Sevenaer, E.O.M. van. Nederlandsche kasteelen. Amsterdam 1942. Post, R.R. Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de Xlllde eeuw. Utrecht 1928. Rolland, P. De parochiekerken van Doornik. Antwerpen 1956 (Ars Belgica, 5). Smidt, F. de. 'Een 15de-eeuws kerkinterieur'. Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis 17 (1957-1958)75-84. Ter Kuile, E.H. en S.J. Fockema Andreae. Duizend jaar bouwen in NederlandI. Amsterdam 1948. Vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. Amstelveen 1969. 183

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 209