Afb. 8. Domburg-Schuitvlotstraat. De plaats van het onderzoek en de opgravingsplat tegrond. De tekening is noord geörienteerd. Legenda: 1zandplaggen, 2schone blauwe klei, 3) verwerkte klei- en!of zandplaggen, 4) vuile klei, 5) ingestoven duin zand en 6) recent verstoord. Schaal 1 100. 192

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 218