Afh. 15. Aardenburg-Beekmanstraat. De oostelijke korte en de zuidelijke lange zijde van de beschildering grafkelder. Late Middeleeuwen Aardenburg - Beekmanstraat (afb. 15-16) Een verkennend onderzoek op 24 en 25 februari naar de precieze ligging van de voormalige Mariabedevaartskerk te Aardenburg leidde tot de ontdekking van een 14e-eeuwse beschilderde grafkelder aan de Beekmanstraat. De heer en mevrouw P. de Munck gaven op welwillende wijze de toestemming voor dit proefonder zoek in de tuin van hun restaurant op de hoek van de Beekmanstraat en de Bo gaardstraat. Doel van de opgraving vormde een nadere lokalisering van de in 1925 afgebroken Mariakerk van Aardenburg. Enig muurwerk werd niet aange troffen. wel het onderste deel van een beschilderde grafkelder. De publiciteit (vermelding in 36 dagbladen!) resulteerde na afloop van het onderzoek in de consolidatie van de grafkelder op een hoger niveau en het toegankelijk maken er van voor bezichtiging. Tijdens de restauratie werd een tweede aanpalende be schilderde grafkelder ontdekt die door ruimtegebrek in de tuin echter niet nader kon worden onderzocht. De grafkelder was tweesteens dik gemetseld van rode baksteen van het for maat 25/27 x 13 x 6,5 cm. De lengte bedroeg binnenmaats 2,20 m, de breedte aan de oostzijde 64 cm, aan de westzijde 52 cm. De kelder had geen bodem en rustte op 1.43 m +NAP op een zavelige geulafzetting. De bewaard gebleven hoogte bedroeg 70 cm, de gewelfaanzet was niet (meer) zichtbaar. In de zuid westhoek was de kelder tot op het fundament verstoord. De binnenkant van de kelder was wit bepleisterd en alle vier de wanden waren beschilderd: de lange noord- en zuidwand met elk negen kruisen, de oostwand met twee kleine en een groot kruis en de westwand met een Vera Ikon (het Ware Gelaat van Christus). Volgens mededeling van W.P. Dezutter, conservator bij de Stedelijke Musea van Brugge, is de ikonografie met het Ware Gelaat vrij zeld- 200

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 226