SAMENSTELLING VAN BESTUREN, WERKGROEPEN EN COMMISSIES OP 1 JANUARI 1993 Algemeen bestuur mr. J. van Marion, voorzitter prof. dr. H.J. Pabbruwe, vice-voorzitter drs. A.M.P. Kaashoek, secretaris J.W. Weug, adjunct-secretaris M.J. van der Linde, thesaurier drs. J.H. Kluiver, hoofdconservator ing. K..I.J. Brand, lid, regio Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen mr. C.A. Meulendijk, lid, regio Walcheren drs. I. Ooms-Siebenga. lid, regio West-Zeeuwsch-Vlaanderen H. Uil, lid. regio Schouwen-Duiveland dr. A.A. Clement, lid voor de Werkgroep Muziek mr. C.F.E.P. Galama, lid voor de Juridische Werkgroep, regio West-Zeeuwsch- Vlaanderen H.W. Göbel M.A., lid voor de Werkgroep Film/Media-Communicatieweten schappen dr. J.L. Kool-Blokland, lid voor de Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland drs. A.C. Meijer, lid voor de Commissie tot redactie van Archief en Werken drs. A. Molendijk, lid voor de Werkgroep Theologie drs. E.F. Molendijk-Dijk, lid voor de Werkgroep Maatschappijwetenschappen ing. J.I. de Regt, lid voor de Commissie huisvesting A.C. Rijken, lid voor de Werkgroep Geologie drs. J.P. Vaane, lid voor de Werkgroep Kunstgeschiedenis drs. L. Zoodsma, lid voor de Werkgroep Historie en Archeologie Dagelijks bestuur mr. J. van Marion, voorzitter prof. dr. H.J. Pabbruwe, vice-voorzitter drs. A.M.P. Kaashoek, secretaris J.W. Weug, adjunct-secretaris M.J. van der Linde, thesaurier drs. J.H. Kluiver, hoofdconservator Bestuur van de Werkgroep Historie en Archeologie drs. J.H. Kluiver, voorzitter drs. F. van der Doe, vice-voorzitter drs. L. Zoodsma, secretaris (p/a Rijksarchief in Zeeland, St. Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg; tel.-nr.: 01180 - 38920) B. Oele, penningmeester ing. K.J.J. Brand drs. C.H.J. Peters J.P.B. Zuurdeeg Redactieadres Nehalenniabulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek: J.J.B. Kuipers, Balans 17, 4331 BL Middelburg; tel.-nr.: 01180 - 23732. XX

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 22