Veere - Kape 11estra at Op 20 december werd tijdens verbouwingswerkzaamheden in de kelder van een pand aan de Kapellestraat een bruine 'Keulse pot' met munten gevonden. De muntschat bestond uit 115 Zeeuwse dukaten en één 1/4 Zeeuwse dukaat. Voor zover viel te achterhalen dateren de munten uit de periode 1680-1792. Wissenkerke - Dorpsweg (afb. 23) Het Zeeuws Museum in Middelburg kreeg een kegelvormige suikerbroodvorm ten geschenke50. Hij werd enkele tientallen jaren geleden gevonden door J.C. Breas aan de Dorpsweg 34 te Wissenkerke. Het voorwerp is van rood aardewerk, 33 cm hoog. De grootste diameter bedraagt 17,5 cm. De vorm dateert uit de 17e of 18e eeuw. Een suikervorm-pottenbakker is bekend uit Amsterdam. Hij was daar werkzaam tussen 1610 en 1626. De suikerraffinage beleefde in Amsterdam een expansie in de 17e eeuw. In 1603 zijn in de hoofdstad drie raffinaderijen be kend, in 1661 circa 60. In 1771 telde de hoofdstad 110 van dergelijke indus trieën, terwijl in heel Holland er toen 150 werden geteld51. Ook voor Antwerpen zijn archeologische en historische gegevens voorhanden. De Mets beschrijft het proces kort samengevat als volgt52. Bij het raffinageproces werd de ruwe geïm- 50. Zeeuws Museum, inv..nr. M92-18. 51Heidinga, 'Aardewerkvondst uit Prinsengracht' 52. De Mets, 'Aspecten van de suikerraffinage'. Afb. 23. Wissenkerke-Dorpsweg. Suikerbroodvorm. Schaal 1:4. 212

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 238