Bestuur van de Juridische Werkgroep mr. dr. A. Holleman, voorzitter mr. L.W. Boogerd. secretaris-penningmeester Bestuur van de Werkgroep Geologie G.J. Geuze, voorzitter F.A.D. Nieulande, vice-voorzitter J. Gunst, secretaris (Kloetingseweg 56, 4462 BB Goes; tel.-nr.: 01100 - 16173) R. Pouwer, penningmeester H. Korstanje J.M. Moraal A. BockJcom Bestuur van de Werkgroep Muziek dr. A.A. Clement, voorzitter M.J.J.M. Meijs, vice-voorzitter H.S. Overduin-van der Wiel, secretaris (Botjardstraat 18, 4331 BN Middelburg; tel.-nr.: 01180- 12610) J. Vogel, penningmeester drs. J.H. Kluiver, conservator drs. M.J. Ponsioen mr. M.R.J. Wiers Bestuur van de Werkgroep Theologie ds. J. Dubbink, voorzitter dr. G.H. Buijssen, secretaris (Lodewiikstraat 3, 4461 TE Goes; tel.-nr.: 01100 - 21406) drs. A. Molendijk, penningmeester ds. J.E.L. Brummelkamp ds. J. Bouwer Bestuur van de Werkgroep Maatschappijwetenschappen drs. E.F. Molendijk-Dijk, voorzitter mr. C.A. Meulendijk, secretaris (Spanjaardstraat 36, 4331 ER Middelburg; tel.- nr.: 01180- 13624)' mr. M. Nyst, penningmeester dr. P. Schoonheim. lid belast met het onderhouden der externe contacten Bestuur van de Werkgroep FilmlMedia-Communicatiewetenschappen J. Soteropoulos B.A., voorzitter drs. PJ. de Rooy-Janse, vice-voorzitter H.W. Göbel M.A., waarnemend voorzitter/secretaris (Heemskerckplein 27, 4384 BD Vlissingen; tel.-nr.: 01184 - 71364) R.A.M. Verheul, penningmeester drs. Cath. M.W. de Bont XXI

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 23