DE AUTEURS Dr. C.M. van Hoorn (1909), rustend huisarts te Zierikzee, publiceerde diverse studies op het gebied van de geschiedenis van de geneeskunde, o.a. in het Archief, en promoveerde in 1978 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een studie over de 16e-eeuwse Zierik- zeese medicus Levinus Lemnius. Dr. J.L. Kool-Blokland (1957) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zij promoveerde in 1990 aan de Katholieke Universiteit Brabant op een proefschrift getiteld De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg. Dr. RA. Henderikx (1940) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1992 aan dezelfde universiteit gewoon hoogleraar in de nederzet tingsgeschiedenis van de Nederlanden in de middeleeuwen. Drs. M.J. Burger (1962) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, met als specialisatie middeleeuwse architectuurgeschiedenis. Hij is thans als free-lance kunst historicus werkzaam bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, en Jan Hofstra kunstreizen. Dr. R.M. van Heeringen (1953) studeerde archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, hoofdvak prehistorie, bijvakken middeleeuwse archeologie en quartiair geologie. Hij is wetenschappelijk medewerker bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder zoek te Amersfoort en provinciaal archeoloog in Zeeland. 216

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 242