VROEDKONST. GEZUIVERDE VROEDMEESTERS fn VROEDVROUWEN, Die zig zoeken bekwaam te maaken. v. - -^'iivo-'. -"■■ -* D E jc F Wyze, om alle BAARINGEN gemakkelyk te maakën de zwaare tydig voor teskoomen, en die, welke de HAND- KONST vereifchenfpoedigveilig, en gelukkig te helpen Kortelyk verhandelt, en gegrond op het maakzei der deelenen op de tvaare' werking der Lyfmoeder doormengd met ver- fcbeide nuttige Aanmerkingenen al het geene nieuw- lings in de VROEDKUNDE is ontdekt. Teil dienfte van DOOR CORNELIS PLEVIER, {In zyn LevenMedicina: Chirurgia Doctor in Amjlerdam. Met Pi a at en. En met een nadere Voorberigt. DOOR SCHL1CH T i ST V Mei. cf Cbir. Doctor cfc. Te AMSTERDAM, Ey JACOBUS van HE tf.N, Boekverkooper op de Leij Gragt., tufichen -de Eêj- fers-en Prince-Giagt1751. v .w 1 Afh. 8. Titelpagina van De gezuiverde vroedkonst van Cornelis Plevier, Amsterdam 1751. 43

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 69