INHOUDSOPGAVE Jaarverslag van de secretaris over 1992 VI Jaarverslag van de hoofdconservator over 1992 XIII Protectoraat XIX Samenstelling van besturen, Werkgroepen en Commissies op 1 januari 1993 XX Begunstigers XXIV C.M. van Hoorn en J.L. Kool-Blokland, Geneeskunde in Zierikzee, Zierikzeese medici in de zeventiende en achttiende eeuw 1 P.A. Henderikx, Walcheren van de 6e tot de 12e eeuw, Nederzettingsgeschiedenis in fragmenten 113 M.J. Burger, Torens op Zuid-Beveland 157 R.M. van Heeringen, Archeologische kroniek over 1992 185 Auteurs 216

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 7