Deel II ZIERIKZEESE DOCTORES EN CHIRURGIJNS IN DE ZEVENTIENDE EEUW Abraham Basten 28 november 1638 Zierikzee; f 1680 Zierikzee. Echtgenotes: IJudith van der Hucht uit Zierikzee (1645-1670), gehuwd in 1662; 2. Maria Vo gelaar uit Vlissingen. Beroep: chirurgijn. In de jaren 1669-1680 had hij twaalf leerlingen, onder wie Johan Davidse. Na zijn dood staan in 1681, 1687, 1689 en 1698 nog zes leerlingen ingeschreven die vermoede lijk in de winkel van zijn weduwe zijn opgeleid door een andere meester. Nevenfunctie: 'klerk van de rolle'1. Adriaan Basterf t 31 juli 1611 Zierikzee, t 1680 Zierikzee. Echtgenote: 18 augustus 1637 met Susanna van der Meer (1612-1687). Schoonvader: Abraham van der Meer, rector van de Latijnse school. Schoonmoeder: Anna Bataille. Kinderen: 1. Abraham (zie hierboven). 2. Jacobus, chirurgijn in Wolphaartsdijk en St. Maar tensdijk. 3. Job 1645-1709 (zie hierna). 4. Nicolaas 1651-1690, apotheker in Zierikzee. Beroep: chirurgijn, stadsheelmeester sedert 1656 na Willem Boenaert. De chirurgijnsfamilie Baster(t) verving toen in Zierikzee de familie Boenaert, die oorspronkelijk afkomstig was uit Vlaanderen. Woning: Dam, nr. B 89 (nu 16)2. Job Baster sr. 1 maart 1645 in Zierikzee; t 1709, begraven op 21 maart. Vader: Adriaan Baster. chirurgijn in Zierikzee. Moeder: Susanna van der Meer. Grootvader: Abraham van der Meer. rector van de Latijnse school. Echtgenote: 1. in 1670 gehuwd met Catharina Boone, in de Waalse kerk. Zij overleed in 1695. 2. gehuwd in 1700 met Catharina Gallé, dochter van een Waals predikant in Zierikzee. Kinderen: uit zijn eerste huwelijk had hij minstens zestien kinderen, van wie er negen jong zijn overleden. De jongste zoon werd tegelijk met zijn moeder begraven. De oudste zoon Rochus overleed in 1718. De tweede zoon. Henricus (Hendrik Baster), overleed in 1723 en werd even eens chirurgijn. Studie: opleiding tot chirurgijn. Later studeerde hij medicijnen in Groningen en promoveerde in 1683 op het proefschrift Assertiones medicae de phtisi el peripneumoniae. Hij was de eerste die toestemming kreeg in het Nederlands te promoveren aangezien hij het Latijn niet machtig was. De Groningse universiteit toonde na de dreiging en de inval van de bisschop van Munster in 1665 en 1672 een verval. In 1683 telde de universiteit slechts 100 studenten. Door de ge noemde maatregel trachtte de universiteit tot 1705 meer studiosi te trekken. Basteis promotor was Henricus Eyssonius'. Beroep: chirurgijn, stadsheelmeester sinds 1668. Na zijn studie werd hij benoemd tot 's Lands medicinae doctor (Zeeland). Hij heeft van 1669-1699 21 leerlingen gehad, onder wie zijn zonen Rochus en Hendrik, en Willem Ruijte. Godsdienst: Nederduits Gereformeerd, in 1670 in de Waalse kerk gehuwd, in 1677 diaken in de Nederduits Gereformeerde kerk, omstreeks 1683 onder invloed geraakt van de leer van de Hat- temisten. In 1699 hield ds. Van Hattem een dienst in het huis van Job Baster. Na zijn tweede huwelijk trad hij toe tot de Waalse kerk. Woning: nu Havenplein 18. Bijzonderheid: Zijn boedelinventaris bevatte een omvangrijke hoeveelheid huisraad, veel gou den en zilveren voorwerpen en sieraden, veel waardepapieren en een groot boekenbezit. Hij heeft samen met Cornelis Telle een belangrijke rol gespeeld bij de vernieuwingen in het chirur- gijnsgilde in 1672. 73

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 99