DE AUTEURS Drs. A.M.J. de Kraker (1953) studeerde geschiedenis en aardrijkskunde aan de Stichting Opleiding Leraren te Utrecht en geschiedenis Nieuwe Tijd aan de Universiteit van Utrecht. Hij bereidt een dissertatie voor over de ontwikkeling van het landschap van Oos telijk Zeeuwsch-Vlaanderen en aangrenzend Vlaams gebied gedurende de 16e eeuw. Hij is als docent aardrijkskunde en geschiedenis verbonden aan het Zeldenrust-Steelandcol- lege te Terneuzen. A. Romeijn (1928) is amateur-historicus. Na een loopbaan bij een internationale oliemaat schappij heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van het gewest Zeeland tijdens de Re publiek. Dr. T.H. von der Dunk (1961) studeerde van 1979 tot 1988 kunstgeschiedenis en archeo logie aan de Universiteit van Amsterdam, met als hoofdvak architectuur. Hij was van 1989 tot 1893 als assistent in opleiding werkzaam bij de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Leiden waar hij in 1994 promoveerde op zijn dissertatie Das deutsche Denk mal. Ein Abriss in Stein. Sedert 1994 is hij als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het Huizinga-Instituut, met als standplaats de Universiteit van Utrecht. 160

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1996 | | pagina 188