SAMENSTELLING VAN BESTUREN. WERKGROEPEN EN COMMISSIES OP 1 JANUARI 1996 Algemeen bestuur mr. J. van Marion, voorzitter J.W. Weug, vice-voorzitter drs. A.M.P. Kaashoek, secretaris J.L.J.B. baron Sweerts de Landas, adjunct-secretaris J.A. Heyse, thesaurier drs. J.H. Kluiver, hoofdconservator H. Uil, lid, regio Schouwen-Duiveland mr. C.A. Meulendijk, lid, regio Walcheren ing. K.J.J. Brand, lid, regio Oost Zeeuwsch-Vlaanderen drs. I. Ooms-Siebenga, lid, regio West Zeeuwsch-Vlaanderen A.C. Rijken, lid voor de Werkgroep Geologie mr. C.F.E.P. Galama, lid voor de Juridische Werkgroep, regio West Zeeuwsch- Vlaanderen dr. A.A. Clement, lid voor de Werkgroep Muziek drs. A. Molendijk, lid voor de Werkgroep Theologie drs. E.F. Molendijk-Dijk, lid voor de Werkgroep Maatschappijwetenschappen drs. J.P. Vaane, lid voor de Werkgroep Kunstgeschiedenis H.W. Göbel M.A., lid voor de Werkgroep Film/Media-Communicatieweten schappen drs. A.C. Meijer, lid voor de Commissie tot redactie van Archief en Werken dr. J.L. Kool-Blokland, lid voor de Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland ing. J.L de Regt, lid voor de Commissie Huisvesting Dagelijks bestuur mr. J. van Marion, voorzitter J.W. Weug, vice-voorzitter drs. A.M.P. Kaashoek, secretaris J.L.J.B. baron Sweerts de Landas, adjunct-secretaris J.A. Heyse, thesaurier drs. J.H. Kluiver, hoofdconservator Bestuur van de Werkgroep Historie en Archeologie drs. J.H. Kluiver, voorzitter drs. F. van der Doe, vice-voorzitter J.H.F. Schwartz, secretaris (p/a Rijksarchief in Zeeland, St. Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg; 0118-638920) P.J. Triou, penningmeester ing. K.J.J. Brand drs. C.H.J. Peters J.P.B. Zuurdeeg Redactieadres Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek: J.J.B. Kuipers, Balans 17, 4331 BL Middelburg; 0118-623732 XX

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1996 | | pagina 24