SAMENSTELLING VAN BESTUUR, WERKGROEP- BESTUREN EN COMMISSIES OP 1 JANUARI 1999 Algemeen bestuur mr. C. Kook voorzitter a.i. drs. A. Molendijk, secretaris a.i. J.A. Heyse, thesaurier dr. F.F.X. Smulders, plaatsvervangend hoofdconservator H. Uil. lid, regio Schouwen-Duiveland mr. C.A. Meulendijk, lid, regio Walcheren dr. A.M.J. de Kraker, lid regio Oost Zeeuwsch-Vlaanderen drs. I. Ooms-Siebenga, lid, regio West Zeeuwsch-Vlaanderen A.C. Rijken, lid voor de Werkgroep Geologie RJ. Triou, lid voor de Werkgroep Historie en Archeologie dr. A.A. Clement, lid voor de Werkgroep Muziek drs. E.F. Molendijk-Dijk, lid voor de Werkgroep Maatschappijwetenschappen H.W. Göbel M.A., lid voor de Werkgroep Film/Media/Communicatie prof. dr. P.A. Henderikx, lid voor de Commissie tot redactie van Archief en Wer ken drs. C.N. Polderman, lid voor de Commissie tot redactie van hel tijdschrift Zee land Dcigelijks bestuur mr. C. Kool, voorzitter a.i. drs. A. Molendijk, secretaris a.i. J.A. Heyse, thesaurier dr. F.F.X. Smulders, plaatsvervangend hoofdconservator Administratie mw. A.K. van Noppen, administratrice (Secretariaat van het Genootschap, p/a Zeeuwse Bibliotheek. Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, tel. 0118-65434) Bestuur van de Werkgroep Historie en Archeologie drs. F. van der Doe, voorzitter ir. AJ. Beenhakker, vice-voorzitter A. van Waarden-Koets, secretaris (p/a Gemeentearchief Middelburg, Stadhuis straat 2, 4331 PK Middelburg, 0118-675459) J.P.B. Zuurdeeg, penningmeester drs. C.N. Polderman drs. L.R. Priester P.J. Triou Redactieadres Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek'. J.J.B. Kuipers, p/a. Provinci aal Archeologisch Centrum Zeeland, Armeniaans Schuitvlol I, 4331 NL Middel burg. 0118-623732 124

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1999 | | pagina 134