DE ENGELENWACHT VAN DOMINEE SMIJTEGELT ZEEUWSE VERHALEN ROND EEN PROTESTANTSE HEILIGE F.A. van Lieburg Dominee Bernardus Smijtegelt wcis gereformeerd predikant in Middelburg van 1695 tot 1735. Hij was ongehuwd en bewoonde met een dienstbode een pand aan de Singel thans de Herengracht). Op een stormachtige herfstavond werd hij uit zijn bed geklopt. Hem werd gevraagd of hij direct bij een stervend gemeentelid wilde komen. Haastig kleedde hij zich aan om zich door de donkere straten van de 'stad te begeven. Bij de Sint-Jorisbrug passeerde hij twee mannen, die hij aan zag voor varensgasten op weg naar hun schip. Aangekomen bij het opgegeven adres, moest hij langdurig kloppen voor de deur open ging. Er bleek helemaal geen zieke bewoner om pastorale hulp te hebben gevraagd. Onverrichter zake keerde Smijtegelt terug naar zijn huis. Twee jaar later werd hij opnieuw in het holst van de nacht gewekt. Ditmaal bleef de bode wachten om met de predikant mee te gaan naar een herenhuis, waar een raadsheer op zijn uiterste lag. Hij durfde echter niet te sterven alvo rens aan Smijtegelt te hebben opgebiecht dat hij hem destijds met de hulp van een vriend had willen vermoorden. Na hem met de valse boodschap naar buiten te hebben gelokt, hadden zij hem over de brugleuning in de gracht willen gooien. Op dat moment werden zij echter cloor een grote schrik weerhouden. Naast Smij tegelt zagen zij namelijk een wacht van engelen met vlammende zwaarden, die hem op zijn weg begeleidden. Zonder dat de pastor het zelf had geweten, had deze gebeurtenis tot de bekering van de twee mannen geleid. Dit verhaal van 'de engelenwacht van dominee Smijtegelt' doet sinds mensen heugenis in verschillende versies de ronde in Zeeland en daarbuiten. In Middel burg wist men vroeger ook de plaats aan te wijzen waar het wonder zich zou hebben voorgedaan. Dat was cle Sint-Jorisbrug, vanouds naar Smijtegelt ge noemd omdat zij vlak bij zijn woonhuis lag. Officieel gebeurde die vernoeming pas in 1941, na het bombardement op Middelburg tijdens de laatste wereldoor log. In 1959 werd het S mij tegel t-bruggelje echter gesloopt. Enkele jaren geleden heeft de Stichting Vrienden van Middelburg tevergeefs gepleit voor de herbouw ervan'. Van een protestants bedevaartsoord was bij dit initiatief nog geen sprake, maar de symbolische betekenis van de brug weerspiegelt de kracht van de collec tieve herinnering aan een legendarische predikant van drie eeuwen geleden. Voor zover bekend is het verhaal van de engelenwacht pas in 1933 voor hel eerst in gedrukte vorm vastgelegd. Dit gebeurde door de gebroeders volkskundi- gen J.R.W. en M. Sinninghe, die voor allerlei Nederlandse regio's bundels met I. Reformatorisch Dagblad, 11 april 1994. 89

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1999 | | pagina 99