LEDEN VAN HET GENOOTSCHAP 1 OKTOBER 2000) In 1969 is voor het laatst een ledenlijst van het Genootschap in het Archief opge nomen. Dat is lang geleden, zodat de meeste leden thans nauwelijks weten met wie zij samen het Genootschap vormen. Om hierin verandering te brengen, om het onderlinge contact te bevorderen en om ledenwerving te stimuleren, is in overleg met het bestuur en de Genootschapsraad besloten dit jaar opnieuw een ledenlijst in hel Archief te publiceren. Het gaat daarbij om de gewone leden en huisgenoot-leden; de namen van diegenen die uitsluitend als lid van een van de werkgroepen met het Genootschap zijn verbonden, konden om technische rede nen helaas niet worden opgenomen. Op 1 oktober 2000 telde het Genootschap 1421 gewone leden en huisgenoot-leden, waarvan er 1069 (75,23%) in Zeeland wonen. 334 (23,5%) in de rest van Nederland en 18 (1,27%) in het buitenland. Van de 1069 leden die in Zeeland wonen, is de spreiding over de diverse delen van de provincie als volgt: Noord-en Zuid-Beveland 186 leden 17,40%' Noord-Zeeland 106 leden 9,92% Walcheren 690 leden 64.55% Zeeuws-Vlaanderen 87 leden 8,14% Van deze in Zeeland wonende leden woont ruim 49% in Middelburg en Vlissin- gen, en 26% in twaalf andere plaatsen met tien of meer leden. Burgh-Haamstede 39 leden 3,64% Domburg 15 leden 1,40% Goes 58 leden 5.43% 's-Gravenpolder 10 leden 0.93%' Hulst 12 leden 1,12% Kapel le 16 leden 1.50% Kloetinge 14 leden 1,30% Koudekerke 17 leden 1,59% Middelburg 410 leden 38,35% Oostkapelle 21 leden 1.96% Terneuzen 16 leden 1.50% Veere 37 leden 3,46% Vlissingen 117 leden 10,94% Zierikzee 22 leden 2.05% Elders in Nederland wonen tien of meer leden in Amsterdam (26), 's-Gravenhage (25), Leiden (12), Rotterdam (19) en Wassenaar (10).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2000 | | pagina 213