Afb. 1. Huisspitsmuis. nisaties in de delta een bijzondere beschenningsveiplichting. Daaraan kan alleen worden voldaan wanneer het publiek hierover op een juiste wijze geïnformeerd wordt. Deze publicatie is er mede op gericht dat doel te bereiken. Vooral in het Zeeuwse deel van de delta worden frequent streeknamen ge bruikt voor muizen en ratten. Zo geeft Ghijsen (1974) voor verschillende delen van Zeeland de volgende benamingen van de spitsmuis. Aerdol wordt gebruikt in West-Zeeuwsch-Vlaandercn en hel Land van Axel en meer plaatselijk in Arnemui- den en Koudekerke. Het woord bekmuus wordt vooral gebezigd op Zuid-Bcve- land en Schouwen-Duiveland en meer plaatselijk in Domburg. Van dol of dolleke spreekt men in Cadzand, Lamswaarde, Grauw, Hulst en Kloosterzande, terwijl in de omgeving van Schoondijke gesproken wordt van 7? dollen. Met pie:pedolle respectievelijk pie:pmuus zou in Retranchement en Aardenburg respectievelijk Middelburg, Oost-Souburg, Oostkapelle, Wemeldinge en op Schouwen-Duive land zelfs heel specifiek de bosspitsmuis bedoeld worden.' Ook schêêrmuus be tekent spitsmuis, namelijk in Oost-Souburg, Ritthem, Domburg en Westkapelle. IJsseling en Scheygrond (1956) vermelden dat in de omgeving van Axel hel woord erdol gebruikt wordt voor de veldmuis; de juistheid hiervan is echter twij felachtig, gelet op de betekenis die Ghijsen (1974) voor aerdol in het Land van Axel meldt. Rot(te)2 of ratte zijn min of meer eenduidige benamingen voor rattensoorten. Zij worden gebezigd van Walcheren tot aan Overflakkee; hier wordt de algemene omschrijving Rattus spec. rattensoort] aan toegevoegd. Vanuit Grijpskerke werd opgetekend: "Wa waere d'r toch machtig fee rotten, toen-a Walcheren onder waeter stoeng' 138

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2001 | | pagina 148