Afb. 7. Rosse woelmuis. Eiland van Dordrecht en IJsselmonde is vooralsnog beperkt cn wijst op een ta melijk recente expansie. Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) De rosse woelmuis (afb. 7) komt van oudsher voor in Zeeuwsch-Vlaanderen en op het Eiland van Dordrecht. De soort ontbrak op alle Zeeuwse en Zuid-Hol landse eilanden. Waarschijnlijk komt zij al langere tijd voor op Tholen en Sint Philipsland, maar was dit door gebrek aan veldonderzoek niet bekend. De soort heeft recentelijk delen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden gekoloni seerd. Deze expansie is nog steeds in volle gang. Op Zuid-Beveland heeft de soort zich in de tweede helft van de jaren negentig via lijnvormige boselementcn langs wegen en spoorlijn vanuit Noord-Brabant in westelijke richting uitgebreid (Bckker en Mostert 1998). Blijkbaar heeft de soort ook kans gezien Noord-Beve land in snel tempo te koloniseren, aangezien zij hier in 1998 in alle windstreken werd gevangen. De vangst op de Kleine Middelplaat is de enige op alle eilandjes in de Grevelingen, het Krammer-Volkerak en hel Veerse Meer (kaart 12). Dat de soort op Schouwen, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten voorkomt, is inmiddels aangetoond, maar het lijkt erop dal zij hier is aangevoerd. Dit is aannemelijk gemaakt door Bergers en Bussink (1995). die haar aantroffen op Schouwen. Inmiddels is de soort in Ellemeet ook in braakballen van kerkuilen gevonden. In de overige delen van Sehouwen-Duiveland is de soort nog niet aan getroffen. Op Goeree-Overflakkee is slechts één braakbalvondst gedaan, voorals nog te weinig om het voorkomen hier te bevestigen: het exemplaar kan ook van elders zijn aangevoerd. 165

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2001 | | pagina 175