Afb. 2. Wilhelmus Momma 1642-1677in 1676 de enige collega van De Mey aan de Middelburgsse Illustere School, za.kzgw. Zei. III. iv-660. om de Middelburgse Illustere School nieuw leven in te blazen. Dat het vooral prestigeoverwegingen waren die bij dit besluit een rol speelden, werd pas later duidelijk. In juni kreeg De Mey een omstreden collega, de predikant Wilhelmus Momma. Zonder de goedkeuring van de Classis Walcheren werd Momma zowel tot predikant van Middelburg, als tot hoogleraar aan de Illustere School aange steld. Het werd nu een politiek spel. Voor beide hoogleraren werd op kosten van de stad een toga besteld, vervaardigd van 'supra fijn swart laken' afgezet met 'Genuaasch satijn'. Op de elfde juni 1676 werd het een plechtigheid met veel vertoon. Nadat de geleerde heren met staatsiekoetsen van huis naar de Abdij 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2001 | | pagina 23