A ëÉkMAM' Hfe^l vw* /-i C M w ,1 ^S»r ||l|f fi'-j''. 4 1v-'" /m~-^ 1 të&iéï&u g. A? ,'-! I 4 Mm Ml mm tf S M ,4/ A^SSrJv «:>ïS WÊmV Afb.J. Plattegrond van Middelburg van j. van Deventer circa 1550. z4, kzcw, Zel. III. t-294. Bewoners5 Wagenaarstraat 1 was dus vanouds een belangrijk gebouw, enigszins vergelijk baar met hel huis van een eerdere rentmeester, Adolf Hardinck. in de Lange Delft, later bekend als het West-Indisch Huis. Ook het huis dat Philibert Tuyl van Serooskerke bewoonde, bezat een behoorlijke omvang. Volgens gegevens uit de vroegzeventiende-eeuwse belastingkohieren telde het veertien haardsteden." Door de opstand tegen Spanje verloor Serooskerke zijn functie. Hij bleef koning Philips ii trouw en nam zelfs actief deel aan de verovering van Schouwen-Duive- land door Mondragon in 1576-1577. Blijkens een kohier van huisschatting uit 43

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2001 | | pagina 53