twee kleijne sommetjes twee theebustjes twee theepottjes een spoelcommetje en lien coptjes doorgeslaegen ses coptjes blaeuw en wit In het cabinet naest de slaepcamer Een ïjsere kist op een houte voet [hierin zaten een grote hoeveelheid waarde papieren, juwelen en munten In de Goudleer Camer een noteboome cabinet een eijkenhoute dito een taefel met pruijs leer overtrokken een eijkehoute taefel met laede een koolijser en tang een porcelain Japans stel twee geripte groote spoelcommen vier Japanse commen drij groote roode trekpotten met goude bloemen een spiegeltje met een noteboome lijst In het bovengenoemde Nooteboome cabinet het volgende linnen ses en dertig damaste servetten ingewerk MB [M van Briel] een dito tafellaeken MB twee dito dwalieren MB een damaste tafellaken gemerkt MH twaelf dito servetten no 12, gemerkt MH een dito dwalier, gemerkt MH twee damaste tafellaekens tien dito servetten een dwalier twee groote taefellaekens ses kleijne dito sestig servetten twee dwalieren een groot tafellaeken twee kleijne dito een dwalier vier onpaere servetten ses paar fijne laekens vijf paar cattoene dito een paar dito. dito fijne ses paar groote sloopen AG ses paar fijne sloopen MIH vijf slooptjes MH no 7 drij paar dito MVC een paar dito AVC. vier en dertig kleijne slooptjes in soort vijf cattoene zaktjes een hooft peulen kleet een scheerdoek een groot schouwrabat een munnink kleet drij witte glas gordijnen met rabatten en koorde vijf neteldoecke taefel kleetjes drij dito, dito kleijne In het onopgemaakte cabinet voor aan de straat twaelf stoelen met blauwtrijpe sitting twee kinder stoeltjes twee noteboome gerridons een genaeijde ecran een toeslaande noteboome taefeltje een verlakt thee taefeltje twee metaele cannonnetjes met haere afuijten een tinnen distileerhelm In de onopgemaakte zal et geen meubels In de zalet met goudleer behangen geen meubels In het cabinet daar aan volgende een Engels comptoir cabinet met glaesen twee verlakte hoek cassen een note boome barmeeter een rood toeslaande taefeltje een schilderijtje van waterverf!' een leger ledikantje met bed, hooftpeulen, twee kussens, matras, en drij dekens twaelf porcelaine commen met deksels agt speksteene poptjes een lessenaar met een bijbel een brandysertje en tang een geel ongebleekt damaste gordijn een tafeltje een zeijl op de vloer twee consoles met hoorntjes De Galderii Camer agtcr boven een ledikant met een behangsel van greijn rood en wit en een spreij van 'L selfde een bed. hooftpeulen, matras, twee groote kussens en twee kleijne dito een Ooslindische kist en daar in: een wollen deeken, een beddekleet, agt geele stoffe damaste matrassen drij speeltafeltjes in soort een genaaijt speel tafeltje seven stoelen een stilletje met rood trijp een staende plaet een leggende dito met coper drij glas gordijnen en schouwrabat twee vierkante spiegeltjes met olijve houte lijsten elf agtcante Japanse kandeelcoppen met schotels en deksels ses chocolaede coppen met schotels en deksels twee porcelaine trekpotten 79

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2001 | | pagina 89