SAMENSTELLING VAN BESTUUR, WERKGROEP- BESTUREN EN COMMISSIES EN OVERZICHT VAN BEGUNSTIGERS OP 1 JANUARI 2001 Bestuur drs. N.J. Ginjaar-Maas, voorzitter ing. E. Geluk, vice-voorzitter mr. M.M.C. van de Kraats, secretaris mr. L. Vermeer, tweede secretaris W.C. Allaart RA, thesaurier drs. A.C. Meijer Secretariaat van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: Kousteensedijk 7 4331 JE Middelburg Telefoon: (0118) 65 43 47 Fax: (0118) 65 44 39 Genootschapsracid drs. P.W. Sijnke. voorzitter, lid voor de Werkgroep Kunstgeschiedenis drs. A. Molendijk, secretaris, lid voor de Werkgroep Theologie H.W. Göbel, lid voor de Werkgroep IT (i.o.) prof. dr. RA. Henderikx, lid voor de Commissie tol Redactie van Archief en Wer ken mr. U.T. Hoekstra, lid voor het Juridisch Gezelschap Zeeland dr. A.H.L. Huiskes, lid voor de Commissie tot Redactie van het Tijdschrift Zee land mr. C.A. Meulendijk, lid voor de Werkgroep Muziek P.W. Moerdijk, lid voor de Werkgroep Geologie F.A.D. van Nieulande, lid voor de Commissie voor de Verzamelingen drs. I. Ooms-Siebenga, lid voor de Commissie Ledenwerving R.J. Swiers, lid voor de Werkgroep Historie en Archeologie ir. C.J.M. van Unen, lid voorde Activiteitencommissie Administratie A.K. van Noppen Bestuur van de Werkgroep Historie en Archeologie R.J. Swiers, voorzitter ir. A.J. Beenhakker, vice-voorzitter A. Van Waarden-Koets, secretaris (per adres Zeeuws Archief, Postbus 70. 4330 AB Middelburg; telefoonnummer (0118) 67 88 00) J.P.B. Zuurdeeg, penningmeester W.B. van den Bout drs. C.N. Polderman drs. I.J. van Loo drs. L.R. Priester P.J. Triou 207

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2001 | | pagina 217